FF FBETpJ Ethnology
Name in Czech: Etnologie
bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-ET_ Ethnology

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBA120Bachelor is Diploma Seminar R. Doušekz 0/2/05 5P
FF:ETBA121Bachelor is Diploma Thesis R. Doušekz 0/0/010 6P
15 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBA100Chapters from the History of Czech Ethnology I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA101Chapters from the History of Czech Ethnology II D. Drápalazk 2/0/04 2Z
FF:ETBA102Religion and Social Sciences R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA103Historical Religiosity in the Czech Lands R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA105Ethnic Processes and Europe I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Ethnic Processes and Europe II D. Drápalazk 2/0/04 6P
FF:ETBA108Introduction to Folkloristics M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA109Systematics in Folk Culture M. Válkazk 2/0/04 1P
FF:ETBA110Man and Society M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA111Introduction to Ethnology M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112History of Ethnology M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA113Proseminar in Ethnology O. Poloučekz 0/2/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.3 1P
FF:ETBA114Methods and Techniques of Ethnologic Research R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA115Selected Issues in Material Culture M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA116Selected Issues in Material Culture II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA117Folk Architecture M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA118Dressing Culture A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA136Slavic: ethnology and slavistics B. Navrátilovázk 2/0/04 -P
FF:ETBA137Material culture of the traditional countryside I R. Doušekzk 2/0/04 --
FF:ETBA26Bachelors State Exam in Ethnology R. DoušekSZk 0/0/0- 6Z
FF:ETBB103Period of Socialism from an Ethnological Perspective O. Poloučekk 2/0/04 -P
FF:ETBB107Preservation of the Cultural Heritage I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBB108Preservation of the Cultural Heritage II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
87 credits

Selective courses

Blok 1

Blok 1 zahrnuje základní sumu informací směřujících k poznání dílčích tematických okruhů materiálních a nemateriálních forem tradiční kultury středoevropského prostoru.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBA104Introduction to Folkloristics - Seminar M. Pavlicováz 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBA123Study Trip D. Drápalaz 0/15/0 Kombinované studium 6 hodin přímé výuky v semestru.2 --
FF:ETBB110Cultural and Social Processes R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB114Probes from Ethnological Research R. Doušekzk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB117About Social Culture D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3-
FF:ETBB130Introduction to Urban Ethnology K. Altmanzk 2/0/04 --
FF:ETBB65Introduction to Ethnomusicology L. Uhlíkovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
26 credits

Blok 2

Blok 2 zahrnuje předměty s důrazem na propojení teoretické výuky s praktickým aplikováním získaných znalostí na dílčích (semestrálních, seminárních) pracích a projektech, případně v aplikované sféře.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBA107Study of Sources and Field Research D. Drápalak 2/0/0 Kombinované studium 4 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBA124Field Research I O. Poloučekz 0/40/04 2-
FF:ETBA126Field Research II R. Doušekz 0/40/04 4-
FF:ETBA129Museum Practice A. Křížováz 0/40/05 5-
FF:ETBB101European Ethnology as a Researcher Discourse P. Lozoviukzk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB109Regional Types of Folk Dress M. Šimšazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB111Historical Sources in Ethnology D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB112Basics of Ethnocartography D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB119Probes from Ethnological Research II R. Doušekzk 0/2/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 --
FF:ETBB127Bibliography and Electronic Information Sources R. Malachzk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB129Human and a wood V. Michaličkazk 2/0/04 --
FF:ETBB131Theories of Popular Culture and Popular Religion D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB134Interdisciplinary study O. Poloučekk 2/0/04 --
FF:ETBB136Oral history in practice O. Poloučekzk 0/2/04 --
FF:ETBB138Etnologické praktikum: SIEF 2023 D. Drápalak 0/0/0 40 hodin.4 --
FF:ETBB139Experimental ethnography V. Michaličkazk 2/0/04 --
FF:ETBB142Critical ethnological reading O. Poloučekz 2/0/04 --
69 credits

Blok 3

Blok 3 je orientován na přiblížení etnické problematiky.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBB115National Minority Groups in Czech Lands J. Polákovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB116Czech Abroad M. Pavlásekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB118Ethnicity Theory J. Noskovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6-
FF:ETBB141Ethnic and cultural image of Slovakia M. Válkazk 2/0/04 --
FF:ETBB143Contemporary Indigenous Communities and Their Response to Social, Cultural, Economic and Environment -zk 2/0/04 --
FF:ETBB144Islam in the Public Space M. Klapetekzk 2/0/0- --
20 credits

Blok 4

Blok 4 je zaměřen na přiblížení problematiky masové (populární) kultury a interakci s kulturou tradiční.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBB113Mass Culture M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB137Theatre in a cultural context D. Drápalazk 2/0/0 Společná diskuze.4 --
FF:ETBB140Musical expressions of everyday life R. Doušekzk 2/0/04 --
12 credits

Elective courses