FF FBETpH Ethnology
Name in Czech: Etnologie
Bachelor's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-ET_ Ethnology

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBA120Bachelor Thesis Seminar R. Doušekz 0/2/05 5P
FF:ETBA121Bachelor Thesis R. Doušekz 0/0/010 6P
15 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBA100Chapters from the History of Czech Ethnology I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA101Chapters from the History of Czech Ethnology II D. Drápalazk 2/0/04 2Z
FF:ETBA102Religion and Social Sciences R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA103Historical Religiosity in the Czech Lands R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA105Ethnic Processes and Europe I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Ethnic Processes and Europe II D. Drápalazk 2/0/04 6P
FF:ETBA108Introduction to Folkloristics M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA110Man and Society M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA111Introduction to Ethnology M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112History of Ethnology M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA113Proseminar in Ethnology O. Poloučekz 0/2/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.3 1P
FF:ETBA114Methods and Techniques of Ethnologic Research R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA115Selected Issues in Material Culture M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA116Selected Issues in Material Culture II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA117Folk Architecture M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA118Dressing Culture A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA26Bachelors State Exam in Ethnology R. DoušekSZk 0/0/0- 6Z
FF:ETBB107Preservation of the Cultural Heritage I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBB108Preservation of the Cultural Heritage II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
71 credits

Selective courses

Blok 1

Blok 1 zahrnuje předměty rozšiřující vědomostní potenciál získaný v rámci povinných předmětů, jedná se především o informace z dílčích etnologických specializací, u vybraných předmětů je kladen důraz na propojování teoretických znalostí s jejich aplikováním na textových výstupech (semestrálních a seminárních pracích, zprávách z teréního výzkumu).

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBA124Field Research I O. Poloučekz 0/40/04 2-
FF:ETBB101European Ethnology as a Researcher Discourse P. Lozoviukzk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB103Period of Socialism from an Ethnological Perspective O. Poloučekk 2/0/03 --
FF:ETBB110Cultural and Social Processes R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB111Historical Sources in Ethnology D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB112Basics of Ethnocartography D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB129Human and a wood V. Michaličkazk 2/0/04 --
FF:ETBB130Introduction to Urban Ethnology K. Altmanzk 2/0/04 --
FF:ETBB134Interdisciplinary study O. Poloučekk 2/0/04 --
FF:ETBB136Oral history in practice O. Poloučekzk 0/2/04 --
FF:ETBB139Experimental ethnography V. Michaličkazk 2/0/04 --
FF:ETBB65Introduction to Ethnomusicology L. Uhlíkovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
47 credits

Blok 2

Blok 2 je zaměřen na přiblížení problematiky masové (populární) kultury a interakci s kulturou tradiční.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBB113Mass Culture M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB137Theatre in a cultural context D. Drápalazk 2/0/0 Společná diskuze.4 --
FF:ETBB140Musical expressions of everyday life R. Doušekzk 2/0/04 --
12 credits

Blok 3

Blok 3 je orientován na přiblížení etnické problematiky.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ETBB115National Minority Groups in Czech Lands J. Polákovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6P
FF:ETBB116Czech Abroad M. Pavlásekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBB135Probes into ethnic and regional identity: Greek and German minority of Czech countries D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB141Ethnic and cultural image of Slovakia M. Válkazk 2/0/04 --
FF:ETBB143Contemporary Indigenous Communities and Their Response to Social, Cultural, Economic and Environment -zk 2/0/04 --
FF:ETBB144Islam in the Public Space M. Klapetekzk 2/0/0- --
20 credits