FF FBRSpJ Russian Studies
Name in Czech: Ruská studia
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-RS_ Russian Studies

Introductory information / Instructions

Pozor: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RSb100Bachelor’s Diploma Thesis Seminar J. Šaurz 0/2/010 6P
FF:RSb200Bachelor’s Thesis J. Šaurz 0/0/0- 6-
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB100Contrastive Study of the Slavonic Languages E. Krejčovázk 1/1/05 1-
FF:RSb001Language Practice I S. Špačkováz 0/4/05 1P
FF:RSb002Language Practice II S. Špačkovázk 0/4/05 2P
FF:RSb003Language Practice III S. Špačkováz 0/4/05 3P
FF:RSb004Language Practice IV S. Špačkovázk 0/4/05 4P
FF:RSb005Language Practice V T. Juříčkováz 0/4/05 5P
FF:RSb006Language Practice VI T. Juříčkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Exercises on Russian Orthography S. Špačkováz 0/2/05 2P
FF:RSb008Practical Phonetics of Russian T. Juříčkováz 0/2/05 1P
FF:RSb009Basics of Russian Grammar I O. Bergerz 1/1/05 1P
FF:RSb010Basics of Russian Grammar II O. Bergerzk 1/1/05 2P
FF:RSb011An Overview of Russian Literature I J. Šaurzk 1/1/05 1Z
FF:RSb012An Overview of Russian Literature II J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb013History of Russia J. Šaurzk 2/0/05 1Z
FF:RSb014Modern Russia J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb015Speaking and Writing in Russian I A. Agapovaz 0/2/05 5P
FF:RSb016Speaking and Writing in Russian II A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb017Normative Grammar I – Morphology O. Bergerzk 1/1/05 3P
FF:RSb018Normative Grammar II – Syntax O. Bergerzk 1/1/05 4P
FF:RSb019Basics of Translating J. Gazdaz 1/1/05 5P
FF:RSb040Introduction to Literary Studies I. Pospíšilzk 1/1/05 3P
FF:RSb041Elements of Linguistics J. Gazdazk 1/1/05 3P
110 credits

Selective courses

Blok 1: Literárně-historické semináře

Nutno získat 15 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:RSb043Old Literature of East Slavs and 18th-Century Russian Literature I. Pospíšilzk 1/1/05 4P
FF:RSb044Russian Literature of Sentimentalism and Romanticism J. Dohnalzk 1/1/05 3P
FF:RSb045Russian Literature from Romanticism to Modernism I. Pospíšilzk 1/1/05 6P
FF:RSb046Silver Age in Russian Literature J. Dohnalzk 1/1/05 5P
FF:RSb047Russian Literature of the 20th Century J. Šaurzk 1/1/05 4P
FF:RSb048Contemporary Russian Literature A. Agapovazk 1/1/05 6P
30 credits

Blok 2: Kurzy rozšiřující odborné dovednosti

Jedná se o kurzy, které rozvíjejí praktické dovednosti potřebné pro zpracování bakalářské práce.
Nutno získat 13 kreditů.
Doporučujeme vždy absolvovat kurz Základy práce s odborným textem. A dále pak dva kurzy dle předpokládaného zaměření bakalářské práce: pro témata literární či kulturně-historická RSb042, RSb050, JSB053; pro témata lingvistická jsou určeny kurzy RSb054, RSb027, JSB022. Toto dělení je doporučené a není striktně závazné.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB022The Language as a Charged Weapon E. Krejčovázk 1/1/05 4P
FF:JSB053Literary text analysis P. Stehlíkz 1/1/05 4P
FF:RSb027Translation of Non-Literary Texts S. Špačkováz 0/2/05 5P
FF:RSb042Interpretation of Literary Text J. Dohnalz 1/1/05 4P
FF:RSb050History of Russia (extension seminar) J. Šaurzk 1/1/05 4P
FF:RSb054Russian Vocabulary J. Gazdazk 1/1/05 4P
FF:SLAV_OT_01Základy psaní odborného textu pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 4P
33 credits

Blok 3: Rozšiřující kurzy - slavistika

Jedná se o kurzy rozšiřující znalosti studujících o širší slavistický kontext. Nutno získat alespoň 13 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:JSB061Contemporary Serbia P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:JSB062Contemporary Slovenia M. Przybylskizk 1/1/04 --
FF:JSB063Contemporary Bulgaria P. Krejčízk 1/1/04 --
FF:JSB064Contemporary Croatia: On the Borderland of Central Europe, the Mediterranean and the Balkans P. Stehlíkzk 1/1/05 --
FF:JSB069Contemporary North Macedonia: On the Intersection of Balkan Nationalisms P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB070Contemporary Bosnia and Herzegovina: The Most Complicated Country in Europe? P. Stehlíkzk 1/1/03 --
FF:JSB150Slavonic Areas P. Krejčízk 2/0/05 --
FF:JSB252Contemporary Balkans V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:PJN104History and Culture of Poland R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJN204Contemporary Poland: Development, Current Condition & Outlooks R. Buchtovázk 1/1/04 --
FF:RSb051Russian Art and Culture J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:SLAV05Summer School of Slavonic Studies Abroad V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJS101bHistory of Ukraine I. P. Kalinaz 2/0/05 --
FF:UJS102bHistory of Ukraine II P. Kalinazk 2/0/05 --
FF:UJS_01Classical Russian Music P. Kalinaz 2/0/04 --
65 credits

Elective courses