FF FBKJpJ Catalan language and literature
Name in Czech: Katalánský jazyk a literatura
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FF B-KJ_ Catalan Language and Literature

Introductory information / Instructions

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Languages

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KJ1A051Bachelor Thesis Seminar 1 L. Kuzmováz 0/0/74 5P
FF:KJ1A052Bachelor Thesis Seminar 2 L. Kuzmováz 0/0/84 6P
FF:KJ1A054Bachelor's Thesis L. Kuzmováz 0/0/2- 6P
FF:ROM1A003Academic Writing for Romanists P. Vurmz 1/1/02 5P
10 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KJ1A001Practical Catalan 1 P. Javorová Švandovázk 4/4/57 1P
FF:KJ1A002Practical Catalan 2 L. Kuzmovázk 4/4/68 2P
FF:KJ1A003Practical Catalan 3 P. Javorová Švandovázk 0/4/12 3P
FF:KJ1A004Practical Catalan 4 P. Javorová Švandovázk 1/1/53 4P
FF:KJ1A005Practical Catalan 5 P. Javorová Švandovázk 0/4/13 5P
FF:KJ1A006Practical Catalan 6 P. Javorová Švandovázk 1/1/54 6P
FF:KJ1A011Introduction to Catalan history and culture 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 1P
FF:KJ1A012Introduction to Catalan history and culture 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 2P
FF:KJ1A013Introduction to Catalan history and culture 3 L. Kuzmovázk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A014Introduction to Catalan history and culture 4 L. Kuzmovázk 2/0/55 4P
FF:KJ1A021Catalan literature 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 1P
FF:KJ1A022Catalan literature 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 2Z
FF:KJ1A023Catalan literature 3 L. Kuzmovázk 2/0/55 3P
FF:KJ1A024Catalan literature 4 L. Kuzmovázk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A031Catalan linguistics 1 L. Kuzmovázk 2/0/55 3Z
FF:KJ1A032Catalan linguistics 2 L. Kuzmovázk 2/0/55 4Z
FF:KJ1A033Catalan linguistics 3 L. Kuzmovázk 2/0/34 5Z
FF:KJ1A034Catalan linguistics 4 L. Kuzmovázk 2/0/54 6Z
FF:KJ1A053Written Test L. Kuzmovázk 1/1/0- 6-
FF:KJ1A055Bachelor's Exam L. KuzmováSZk 0/0/0- 6-
FF:ROM1A001Introduction to Linguistics I. Buzekzk 2/0/45 1Z
FF:ROM1A002Introduction to Literature Studies P. Dytrtzk 1/1/45 3Z
95 credits

Selective courses

Další románské jazyky

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:ROM1BFR01Practical French I P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR02Practical French II P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BFR03Practical French III P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BFR04Practical French IV P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:ROM1BIJ01Practical Italian I P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Practical Italian II P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BIJ03Practical Italian III P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ04Practical Italian IV P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Practical Portuguese I S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Practical Portuguese II S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Practical Portuguese III S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Practical Portuguese IV S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BSJ01Practical Spanish I I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Practical Spanish II I. Buzekzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ03Practical Spanish III I. Buzekz 0/2/04 --
FF:ROM1BSJ04Practical Spanish IV I. Buzekzk 0/2/05 --
72 credits

Lingvistika

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KJ1B001Language exercises 1 L. Kuzmovázk 1/1/55 --
FF:KJ1B002Language exercises 2 L. Kuzmovázk 1/1/45 --
FF:KJ1B003Language exercises 3 L. Kuzmovázk 1/1/55 --
FF:KJ1B004Language exercises 4 L. Kuzmovázk 1/1/45 --
FF:KJ1B007Working with Catalan texts D. Utrera Domínguezz 2/0/13 --
FF:KJ1B008Catalan dialectology L. Kuzmovázk 2/0/13 --
FF:KJ1B010Translation of Catalan texts 1 L. Kuzmovázk 1/1/12 --
FF:KJ1B011Translation of Catalan texts 2 L. Kuzmovázk 1/1/33 --
31 credits

Kultura a literatura

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KJ1B005Catalan cinematography P. Javorová Švandovázk 1/1/12 --
FF:KJ1B006Catalan modernism L. Kuzmovázk 2/0/25 --
FF:KJ1B009Catalan contemporary literature L. Kuzmováz 2/0/24 --
11 credits

Různé

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:KJ1B012Practice in Philology L. Kuzmováz 0/2/25 --
FF:ROM1B133Minority Languages in Europe Ch. Cusimanozk 0/2/25 --
FF:ROM1B134Ethnic Minorities of Central America A. Alchaziduzk 1/1/05 --
FF:ROM1B140Czech Queer History J. Seidlzk 1/1/05 --
FF:ROM1B143Development anthropology in Latin America A. Alchaziduzk 1/1/25 --
FF:ROM1BBA01Basque Language I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Basque Language II D. Almandoz Irigoyenzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Basque Language III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Basque Language IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Basque Literature N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Basque Cinema D. Almandoz Irigoyenzk 0/2/25 --
53 credits

Elective courses