FSS POL12 Volební studia a politický marketing
Název anglicky: Electoral studies and political marketing
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-POL Politologie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (20kr.)

Nutno získat 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4007Diplomový seminář L. Kopečekz 0/0/020 4Z
20 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty

Nutno získat 50 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4002Comparative Politics M. Rybářzk 2/0/08 3Z
FSS:POLn4000Analýza české politiky L. Kopečekzk 0/2/07 1Z
FSS:POLn4006Tradice české politiky S. Balíkzk 1/1/07 1Z
FSS:POLn4004Koncepty v moderní politické filosofii P. Dufekzk 1/1/08 2Z
FSS:POLn4003Výzkumná metodologie R. Chytilekzk 1/1/06 2Z
FSS:POLn4005Teorie demokratizace J. Holzerzk 2/0/07 1Z
FSS:POLn4001Kvantitativní přístupy v politologii M. Pinkzk 1/1/07 3Z
50 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Nutno získat 38 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn6000Volební studia R. Chytilekzk 1/1/07 3P
FSS:POLn6001Politický marketing a marketingové průzkumy O. Eiblzk 1/1/07 1P
FSS:POLn6002Prostorová analýza voleb M. Pinkzk 1/1/07 2P
FSS:POLn6003Vybrané aspekty volebních kampaní M. Gregorzk 1/1/07 2P
FSS:POLn6004Specializační pracovní stáž P. Spáčz 0/0/210 3P
38 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno získat 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4102Politické postoje a veřejné mínění L. Hrbkovázk 1/1/04 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
FSS:POLn6011Data a volby M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:POLn6012Moderní informační technologie v politologii R. Chytilekz 0/2/04 --
FSS:POLn6013Simulace volebních kampaní O. Eiblz 1/1/06 --
FSS:POLn6014Praktické politické public relations R. Chytilekzk 1/1/04 --
FSS:POLn6015Politický a veřejný projev - příprava, prezentace, analýza R. Chytilekzk 1/1/03 --
FSS:POLn6016Krizová komunikace a krizový management v politice O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLn6017Branding v politice M. Gregorzk 1/1/05 --
38 kreditů