FSS POL12 Volební studia a politický marketing
Název anglicky: Electoral studies and political marketing
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-POL Politologie

Úvodní informace / Pokyny

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu. Jádro programu tvoří povinné předměty společné pro jednooborovou Politologii bez specializace a specializační povinné předměty. Ty si pak student doplňuje povinně volitelnými specializačními předměty. Název specializace je samozřejmě uveden i na magisterském diplomu. Součástí studia specializace Volební studia a politický marketing je také povinná praxe. Cílem praxí je rozvinout znalosti a dovednosti získané při studiu o praktickou složku – ať už porozumění oblastem volebního procesu, přípravě a realizaci volebních kampaní a komunikačních strategií nebo zpracování kvantitativních dat. Praxi je možné získat v rámci instituce, se kterou katedra dlouhodobě spolupracuje, popř. si studenti po konzultaci s administrátorem praxí domlouvají praxe po vlastní ose.

Společná část (60 kr.)

Diplomová práce (21kr.)

Nutno získat 21 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4007Diplomový seminář L. Kopečekz 0/0/021 4Z
21 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty

Nutno získat 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4002Srovnávací analýza politiky M. Rybářzk 2/0/08 2Z
FSS:POLn4000Analýza české politiky a ekonomiky L. Kopečekzk 0/2/07 1Z
FSS:POLn4003Výzkumná metodologie R. Chytilekzk 1/1/06 2Z
FSS:POLn4005Teorie a praxe demokratizace J. Holzerzk 2/0/07 3Z
FSS:POLn4001Kvantitativní přístupy v politologii P. Spáčzk 1/1/07 1Z
35 kreditů

Specializační část (60 kr.)

Povinné předměty

Nutno získat 38 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn6000Volební studia R. Chytilekzk 1/1/07 1P
FSS:POLn6001Politický marketing a marketingové průzkumy O. Eiblzk 1/1/07 1P
FSS:POLn6002Prostorová analýza voleb M. Pinkzk 1/1/07 2P
FSS:POLn6003Vybrané aspekty volebních kampaní M. Gregorzk 1/1/07 2P
FSS:POLn6004Specializační pracovní stáž P. Spáčz 0/0/210 3P
38 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno získat 22 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POLn4102Politické postoje a veřejné mínění L. Hrbkovázk 1/1/04 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
FSS:POLn6011Data a volby M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:POLn6012Moderní informační technologie v politologii R. Chytilekz 0/2/04 --
FSS:POLn6013Simulace volebních kampaní O. Eiblz 1/1/06 --
FSS:POLn6014Praktické politické public relations R. Chytilekzk 1/1/04 --
FSS:POLn6015Politický a veřejný projev - příprava, prezentace, analýza R. Chytilekz 1/1/03 --
FSS:POLn6016Krizová komunikace a krizový management v politice O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLn6017Branding v politice M. Gregorzk 1/1/05 --
38 kreditů