Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS POL12 Volební studia a politický marketing
Název anglicky: Electoral studies and political marketing
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-POL Politologie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Nutno získat 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL463Diplomový seminář S. Balíkz 0/2/012 4Z
12 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty

Nutno získat 50 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL401Komparatistika S. Balíkzk 2/0/07 3Z
FSS:POL402Analýza české politiky L. Kopečekzk 2/0/07 1Z
FSS:POL417Tradice české politiky S. Balíkzk 1/1/07 1Z
FSS:POL440Koncepty v moderní politické filosofii S. Balíkzk 0/2/07 2Z
FSS:POL494Výzkumná metodologie S. Balíkzk 1/1/07 2Z
FSS:POL502Teorie demokratizace J. Holzerzk 2/0/07 1Z
FSS:POL593Kvantitativní přístupy v politologii L. Kopečekzk 1/1/07 3Z
49 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Nutno získat 38 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL485Volební studia J. Šedozk 1/1/07 3P
FSS:POL505Teorie a koncepty politického marketingu L. Kopečekzk 1/1/07 1P
FSS:POL509Prostorová analýza voleb S. Balíkzk 1/1/07 2P
FSS:POL510Volební kampaně L. Kopečekzk 1/1/07 2P
FSS:POL619Specializační pracovní stáž S. Balíkz 0/0/210 4-
38 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno získat 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:POL490Simulace volebních kampaní O. Eiblz 1/1/06 2-
FSS:POL550Praktické politické public relations L. Kopečekzk 1/1/04 2-
FSS:POL553Politický a veřejný projev - příprava, prezentace, analýza L. Kopečekzk 1/1/03 2-
FSS:POL565Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 3-
FSS:POL576Krizová komunikace a krizový management v politice S. Balíkz 1/1/04 2-
FSS:POL577Branding v politice L. Kopečekzk 1/1/05 2-
FSS:POL609Data a volby S. Balíkz 1/1/03 1-
FSS:POL613Moderní informační technologie v politologii R. Chytilekz 0/2/04 3-
FSS:POL614Volební data management P. Spáčzk 1/1/04 2-
38 kreditů

Další aplikace