FSS MSZU13 Mediální výzkum a analytika
Název anglicky: Media research and analytics
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Společná část (80 kr.)

Společné povinné předměty (36 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN101Culture and Media Ch. Elavskyzk 1/1/06 1P
FSS:ZUN102Psychologie médií D. Šmahelzk 2/0/04 2Z
FSS:ZUN103Sociální teorie nových médií J. Macekzk 2/0/06 1Z
FSS:ZUN104Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě M. Urbánikovázk 1/1/04 2P
FSS:ZUN105Dějiny médií v éře modernity P. Večeřazk 2/0/04 1P
FSS:ZUN106Kritické teorie médií J. Macekzk 2/0/04 2Z
FSS:ZUN107Politická ekonomie médií L. Waschková Císařovázk 1/1/04 2P
FSS:ZUN108Deskriptivní analýza kvantitativních dat M. Urbánikováz 1/1/04 1P
36 kreditů

Diplomová práce (20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN110Projekt diplomové práce I J. Macekz 0/2/02 1P
FSS:ZUN111Projekt diplomové práce II J. Macekz 0/2/06 3P
FSS:ZUN112Seminář k diplomové práci J. Macekz 0/2/012 4P
20 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 1-
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 1-
8 kreditů

Povinně-volitelné předměty (min. 20 kr.)

Studující musí získat 20 ECTS za povinně volitelné předměty.

Teoretické předměty - blok T2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN211Teorie a výzkum online komunikace D. Šmahelz 1/1/04 2-
FSS:ZUN212Teorie informační společnosti M. Tkaczykz 1/1/04 3-
FSS:ZUN213Politická komunikace A. Mackováz 1/1/04 2-
FSS:ZUN214Důvěra v média J. Macekz 1/1/04 3-
FSS:ZUN215Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZUN216Soudobé dějiny médií P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZUN219Vybrané kapitoly z přemýšlení o diskurzu K. Kirkosováz 1/1/04 --
FSS:ZUN220Dějiny tištěných médií v raném novověku P. Večeřaz 2/0/04 --
FSS:ZUN601An Introduction to Sociolinguistics T. Kimz 1/1/04 --
FSS:ZUN603Globalization, Culture and Communication Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZUN604Language and Ideology Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZUN605New Media and Smart Services Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZUN606News Dissemination on Digital Platforms T. Kimz 1/1/04 --
FSS:ZUN607East Asian Media T. Kimz 1/1/04 --
56 kreditů
Aplikační předměty - blok A3
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN217Mediální plánování a programové strategie R. Burgrz 1/1/04 --
FSS:ZUN218Vývoj mediálního formátu (TV a film) J. Macekz 1/1/04 --
FSS:ZUN501Asistence ve výzkumu D. Šmahelz 0/0/24 3-
FSS:ZUN502Editorské a produkční praktikum J. Čuříkz 0/0/24 --
FSS:ZUN602Communication, Entrepreneurship and Professional Development Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZUN608Conference Skills T. Kimzk 1/1/04 2-
24 kreditů

Specializační část (40 kr.)

Ve specializační části musí studující získat celkem 40 ECTS: 

  • 16 kreditů získává za povinné předměty z bloku M1 (metodologické předměty),
  • 10 kreditů za povinné předměty z bloku A1 (aplikační předměty),
  • zbylých 14 kreditů pak připadá na povinně volitelné metodologické předměty z bloků M2 a M3, přičemž alespoň 4 kredity z musí být získány za předměty z bloku M3.

Povinné předměty

Metodologické předměty - blok M1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN301Výzkumný projekt D. Šmahelz 1/3/08 1P
FSS:ZUN302Statistická analýza dat L. Dědkovázk 1/1/08 2P
16 kreditů
Aplikační předměty - blok A1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN402aAnalytická stáž D. Šmahelz 0/0/210 3P
10 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Stdující musí absolvovat minimálně 14 ECTS z bloků M2 a M3, přičemž alespoň 4 kredity z musí být získány za předměty z bloku M3.

Kvantitativní metody - blok M2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN310Kvantitativní analýza obsahů M. Urbánikováz 1/1/06 3-
FSS:ZUN311Dotazníkový výzkum L. Dědkováz 1/1/06 2-
FSS:ZUN312Experimentální studie H. Macháčkovázk 1/1/06 3-
18 kreditů
Kvalitativní metody - blok M3
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZUN330aKvalitativní výzkum mediálního publika I A. Mackováz 1/1/06 2-
FSS:ZUN330bKvalitativní výzkum mediálního publika II A. Mackováz 0/2/02 3-
FSS:ZUN331Kritická analýza diskurzu a média K. Kirkosováz 1/1/06 2-
FSS:ZUN332Qualitative Research in Social Media T. Kimz 1/1/04 2-
FSS:ZUN333Ethnography in Communications Research Ch. Elavskyz 1/1/06 2-
FSS:ZUN334Metody historického výzkumu médií P. Večeřaz 1/1/04 3-
FSS:ZUN335Visual Communication Research T. Kimz 1/1/04 3-
FSS:ZUN336Estetická analýza mediálních obrazů O. Krajtlz 1/1/04 3-
FSS:ZUN337Fokusní skupiny A. Mackováz 1/1/06 3-
42 kreditů