FSS MSZU13 Mediální výzkum a analytika
Název anglicky: Media research and analytics
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-MSZU Mediální studia a žurnalistika

Společná část (80 kr.)

Povinné předměty (36 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn4101Kultura a média I. Jansovázk 1/1/06 1P
FSS:ZURn4102Psychologie médií L. Blinkazk 2/0/04 2Z
FSS:ZURn4103Sociální teorie nových médií J. Macekzk 2/0/06 1Z
FSS:ZURn4104Český mediální systém v mezinárodní komparativní perspektivě M. Urbánikovázk 1/1/04 2P
FSS:ZURn4105Dějiny médií v éře modernity P. Večeřazk 2/0/04 1P
FSS:ZURn4106Kritické teorie médií J. Macekzk 2/0/04 2Z
FSS:ZURn4107Politická ekonomie médií L. Waschková Císařovázk 1/1/04 2P
FSS:ZURn4108Deskriptivní analýza kvantitativních dat M. Tkaczykz 1/1/04 1P
36 kreditů

Diplomová práce (20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn4110Seminář k diplomové práci I J. Macekz 0/2/02 1P
FSS:ZURn4111Seminář k diplomové práci II J. Macekz 0/2/06 3P
FSS:ZURn4112Seminář k diplomové práci III J. Macekz 0/2/012 4P
20 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v akademické a odborné angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Povinně-volitelné předměty (min. 20 kr.)

Studující musí získat 20 ECTS za povinně volitelné předměty.

Teoretické předměty - blok T2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6201Etika a normativní teorie médií J. Motalzk 1/1/04 --
FSS:ZURn6202Mediální právo J. Motalz 1/1/04 --
FSS:ZURn6203Mediální a kulturní průmysly J. Jedličkovázk 2/0/06 --
FSS:ZURn6211Teorie a výzkum online komunikace H. Macháčkováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6212Teorie informační společnosti M. Tkaczykz 1/1/04 --
FSS:ZURn6213Politická komunikace A. Mackováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6214Důvěra v média J. Macekz 1/1/04 --
FSS:ZURn6215Proměny protektorátní žurnalistiky P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZURn6216Soudobé dějiny médií P. Večeřaz 1/1/04 --
FSS:ZURn6219Vybrané kapitoly z přemýšlení o diskurzu K. Kirkosováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6220Dějiny tištěných médií v raném novověku P. Večeřaz 2/0/04 --
FSS:ZURn6221Fanouškovská publika fikčních obsahů I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6222Výzkum zpravodajských a publicistických obsahů M. Tkaczykz 1/1/04 --
FSS:ZURn6225Od tradiční společnosti k moderní P. Večeřaz 2/0/04 --
FSS:ZURn6226Média v zakladatelském období komunistického režimu M. Maláz 1/1/04 --
FSS:ZURn6227Teorie dialogické komunikace J. Motalz 1/1/04 --
FSS:ZURn6336Estetika médií O. Krajtlz 1/1/04 --
FSS:ZURn6601An Introduction to Sociolinguistics I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6603Globalization, Culture and Communication I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6604Language and Ideology I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6605New Media and Smart Services I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6609Diploma Thesis Consultations J. Macekz 0/1/02 --
FSS:ZURn6612Female heroine in the media representation I. Jansováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6613The International Perspectives of Media Studies Experts I. Jansováz 0/0/0 blokové přednášky.2 --
FSS:ZURn6614Ethnographic Journalism, Media Participation, and Homelessness J. Macekz 1/1/06 --
FSS:ZURn6616Online Television J. Jedličkováz 1/1/04 --
FSS:ZURn6617Consumer Psychology and Advertising I. Jansováz 0/2/04 --
FSS:ZURn6618History of American Television J. Jedličkováz 2/0/05 --
113 kreditů
Aplikační předměty - blok A3
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURb1424Blok absolventů: žurnalistika pohledem praxe J. Čuříkk 0/2/02 --
FSS:ZURn6350Analýza čtenosti a sledovanosti médií J. Macekz 1/1/02 --
FSS:ZURn6501Asistence ve výzkumu A. Mackováz 0/0/24 --
FSS:ZURn6502Editorské a produkční praktikum R. Burgrz 0/0/24 --
FSS:ZURn6503Dramaturgické a produkční praktikum: Radio R J. Motalz 0/4/02 --
FSS:ZURn6505Prezentační dovednosti L. Waschková Císařováz 0/2/03 --
FSS:ZURn6506Vydavatelská a knižní produkce J. Macekz 1/1/04 --
FSS:ZURn6507Audiovizuální cvičení J. Motalz 0/2/02 --
FSS:ZURn6508Produkční praktikum: Music Sessions F. Johánekz 0/2/01 --
FSS:ZURn6509Komunikace obcí s občany R. Burgrz 0/2/03 --
FSS:ZURn6510Dramaturgické a produkční praktikum: Cyklus diskuzí v Huse na provázku J. Macekz 0/2/03 --
FSS:ZURn6511Laboratoř: využití umělé inteligence v žurnalistice J. Čuříkk 0/0/24 --
FSS:ZURn6512Dramaturgicko-scenáristické praktikum: Writers' room M. Vlčekz 0/2/04 --
FSS:ZURn6602Communication, Entrepreneurship and Professional Development Ch. Elavskyz 1/1/04 --
FSS:ZURn6608Conference Skills I. Jansovázk 1/1/04 --
46 kreditů

Specializační část (40 kr.)

Ve specializační části musí studující získat celkem 40 ECTS: 

  • 16 kreditů získává za povinné předměty z bloku M1 (metodologické předměty),
  • 10 kreditů za povinné předměty z bloku A1 (aplikační předměty),
  • zbylých 14 kreditů pak připadá na povinně volitelné metodologické předměty z bloků M2 a M3, přičemž alespoň 4 kredity z musí být získány za předměty z bloku M3.

Povinné předměty

Metodologické předměty - blok M1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6301Výzkumný projekt M. Urbánikováz 1/1/08 1P
FSS:ZURn6302Statistická analýza dat L. Dědkovázk 1/1/08 2P
16 kreditů
Aplikační předměty - blok A1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6402Analytická stáž J. Macekz 0/0/210 3P
10 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Stdující musí absolvovat minimálně 14 ECTS z bloků M2 a M3, přičemž alespoň 4 kredity z musí být získány za předměty z bloku M3.

Kvantitativní metody - blok M2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6310Kvantitativní obsahová analýza M. Tkaczykz 1/1/04 3-
FSS:ZURn6311Dotazníkový výzkum L. Dědkováz 1/1/06 2-
FSS:ZURn6312Experimentální studie H. Macháčkováz 1/1/06 3-
16 kreditů
Kvalitativní metody - blok M3
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURn6330Kvalitativní výzkum mediálního publika I A. Mackováz 1/1/07 2-
FSS:ZURn6331Kvalitativní výzkum mediálního publika II A. Mackováz 0/2/04 3-
FSS:ZURn6333Ethnography in Communications Research I. Jansováz 1/1/06 2-
FSS:ZURn6334Metody historického výzkumu médií P. Večeřaz 1/1/02 3-
FSS:ZURn6337Fokusní skupiny A. Kluknavskáz 1/1/06 3-
FSS:ZURn6338Kritická analýza diskurzu a média K. Kirkosováz 1/1/04 2-
29 kreditů