FSS IREP11 International Relations and European Politics
Název anglicky: International Relations and European Politics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-IREP International Relations and European Politics

Diploma Thesis

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IRE601Diploma seminar I. Z. Křížz 0/2/010 3P
FSS:IRE602Diploma seminar II. Z. Křížz 0/2/012 4P
22 kreditů

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IRE401International Politics in Modern Europe V. Hloušekzk 1/1/06 1Z
FSS:IRE402Theories of Conflict and Cooperation in IR Z. Křížzk 1/1/08 1Z
FSS:IRE403EU Political System P. Kaniokzk 1/1/08 1P
FSS:IRE404International Regimes O. Krpeczk 1/1/06 2Z
FSS:IRE405Research Methods in Social Sciences F. Černochzk 1/1/08 2P
FSS:IRE406Soft skills in international relations and European politics Z. Křížzk 1/1/08 3P
FSS:IRE407Europe in Global Economy O. Krpeczk 1/1/06 3P
FSS:IRE408Contemporary World Politics Z. Křížzk 1/1/08 4Z
58 kreditů

Selective courses

Block 1 - Optional courses

Povinně volitelné předměty tvoří trvale se rozšiřující segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVS154Political Issues and Social Policy in the European Union P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:IRE500Europe in Global Politics P. Suchýzk 1/1/05 1-
FSS:IRE501NATO History Z. Křížz 1/1/05 1-
FSS:IRE503Environmental Aspects of Energy F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:IRE504Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/05 2-
FSS:IRE505Crisis Management Operations M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:IRE506German foreign policy J. Urbanovskáz 1/1/05 3-
FSS:IRE507Czech Politics V. Havlíkzk 1/1/05 --
FSS:IRE508Democratization in Globalized World: A Comparative Perspective P. Pšejaz 1/1/05 --
FSS:IRE509Afghanistan's regional security complex T. Černohouszk 1/1/05 4-
FSS:IRE510Radicalism in Europe M. Marešzk 1/1/05 4-
FSS:IRE511Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/05 4-
FSS:IRE512International sanctions M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:IRE516Comparative Politics of EU countries V. Hloušekz 1/1/08 3-
FSS:IRE517European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkováz 1/1/05 2-
FSS:IRE518EU Monetary Integration Concepts Z. Sychraz 1/1/05 1-
FSS:MVZ478Human Rights in Post-Conflict Societies P. Suchýzk 1/1/05 --
FSS:MVZ496 -- 0/0- 3-
FSS:CDS442Czech Republic and Slovakia: Democracy, Politics and Conflicts S. Balíkzk 1/1/07 --
95 kreditů

Block 2 - Minimal language competency

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v rozsahu 4 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Block 3 - Practical courses

Studenti dále musí úspěšně absolvovat jeden z praktických předmětů za minimálne 4 kredity z Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IRE513Managing Projects in an International Context P. Suchýzk 1/2/05 --
FSS:MVZ502 -- 0/0- --
FSS:MVZ500Letní / zimní škola P. Suchýz 0/0/03 --
FSS:MVZ447Stáž P. Suchýz 0/05 --
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
37 kreditů

Block 4 - Refresher courses

Program nabízí opakovací kurzy pro studenty z programů mimo katedry v Bloku 4.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IRE502Fundamentals of academic research design and academic writing V. Havlíkzk 1/1/02 --
FSS:IRE514Introduction to IR and EP P. Kaniokzk 1/1/03 --
FSS:IRE515Theory of International Relations and European Integration. Z. Křížzk 2/0/03 --
8 kreditů