FSS IREP11 International Relations and European Politics
Název anglicky: International Relations and European Politics
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-IREP International Relations and European Politics

Diploma Thesis

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IREn4500Diploma seminar I. O. Krpecz 0/2/010 3P
FSS:IREn4501Diploma seminar II. O. Krpecz 0/2/012 4P
22 kreditů

Required courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IREn4001International Politics in Modern Europe V. Hloušekzk 1/1/06 1Z
FSS:IREn4002Theories of Cooperation and Conflict in IR O. Krpeczk 1/1/08 1Z
FSS:IREn4003EU Political System P. Kaniokzk 1/1/08 1P
FSS:IREn4004International Law and Regimes O. Krpeczk 1/1/06 2Z
FSS:IREn4005Research Methods in Social Sciences F. Černochzk 1/1/08 2P
FSS:IREn4006Executive skills in international relations and European politics O. Krpeczk 1/1/08 3P
FSS:IREn4007Contemporary World Politics O. Krpeczk 1/1/07 3P
FSS:IREn4008Europe in Global Economy O. Krpeczk 1/1/07 4Z
58 kreditů

Selective courses

Block 1 - Optional courses

Povinně volitelné předměty tvoří trvale se rozšiřující segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:EVSb2054Political Issues and Social Policy in the European Union P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:IREn5001European security architecture Z. Křížzk 1/1/05 1-
FSS:IREn5003Environmental Aspects of Energy F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:IREn5004Introduction to research design and analysis Z. Ringlerovázk 1/1/05 2-
FSS:IREn5005Modern Peacekeeping M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:IREn5006German foreign policy J. Urbanovskázk 1/1/05 3-
FSS:IREn5007Czech Politics V. Havlíkzk 1/1/05 --
FSS:IREn5008Democratization in Globalized World: A Comparative Perspective P. Pšejaz 1/1/05 --
FSS:IREn5009Afghanistan's regional security complex T. Černohouszk 1/1/05 4-
FSS:IREn5010Radicalism in Europe M. Marešzk 1/1/05 4-
FSS:IREn5011Human Evolution and International Politics P. Suchýzk 1/1/05 4-
FSS:IREn5012International sanctions M. Chovančíkzk 1/1/05 2-
FSS:IREn5013Managing Projects in an International Context P. Suchýzk 1/2/05 3-
FSS:IREn5016Comparative Politics of EU countries V. Hloušekzk 1/1/06 --
FSS:IREn5017European Union in European Politics since 1989 P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:IREn5018EU Monetary Integration Concepts Z. Sychraz 1/1/05 --
FSS:MVZn5078Human Rights in Post-Conflict Societies Z. Křížzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:EGO430Europeanisation of Political Systems P. Suchýzk 1/1/010 --
FSS:IREn5021EU crisis management J. Urbanovskázk 1/1/05 --
FSS:IREn5014Transitional Justice and Democratization O. Krpeczk 1/1/05 --
FSS:IREn5019No War, No Peace: Frozen Conflicts in the Caucasus. Z. Bechnázk 2/0/05 --
FSS:EVSn5035Monetary integration in the EU P. Kaniokzk 1/1/06 --
FSS:EGO429Politics of Euroscepticism V. Hloušekzk 1/16 --
FSS:IREn5023Sustainable Development, Climate Change and Innovation – Practitioner’s Perspective Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5012Enemy Image and the Political Psychology of Conflicts in IR Z. Křížz 0/2/04 --
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 --
FSS:EGOn5005Politics of Euroscepticism P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:IREn5024Grand Strategy P. Suchýzk 2/0/05 --
FSS:MVZn5037Security in the Persian gulf Z. Křížzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5036Military transformation in Central Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:IREn5025Memory on Wars Between Russia and Central and Eastern Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:EVSn5064The Schengen Roadmap: adapting EU’s justice and home affairs to new challenges P. Kaniokzk 1/1/05 --
FSS:EGO425The European dimension of local policymaking V. Hloušekzk 1/1/06 --
FSS:MVZn5035Grand Strategy P. Suchýzk 2/0/06 --
179 kreditů

Block 2 - Minimal language competency

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v rozsahu 4 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Block 3 - Practical courses

Studenti dále musí úspěšně absolvovat jeden z praktických předmětů za minimálne 4 kredity z Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MVZn5900Stáž V. Zapletalováz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola V. Zapletalováz 0/0/03 --
FSS:IREn5900Internship in CZE/SVK V. Zapletalováz 0/0/05 --
FSS:IREn5013Managing Projects in an International Context P. Suchýzk 1/2/05 --
FSS:IREn5020Mediation training for an international context M. Chovančíkzk 1/1/04 --
FSS:MVZn5002Creative Leadership: Facing 21st Century Challenges P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
60 kreditů

Block 4 - Refresher courses

Program nabízí opakovací kurzy pro studenty z programů mimo katedry v Bloku 4.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:IREn5500Academic skills review V. Havlíkzk 1/1/02 --
FSS:IREn5501Introduction to IR and EP P. Kaniokzk 1/1/03 --
FSS:IREn5502Theory of International Relations and European Integration. O. Krpeczk 2/0/03 --
8 kreditů