FSS SOC03 Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Úvodní informace / Pokyny

Studující absolvují všechny povinné předměty (42 kreditů) a dále 18 kreditů za předměty povinně volitelné z uvedeného seznamu, celkem je třeba dosáhnout ve vedlejším studijním plánu 60 kreditů.

Povinné předměty

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie P. Pospěchzk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie C. Szalózk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 3Z
FSS:SOCb1009Demografie L. Vidovićovázk 1/1/06 1P
FSS:SOCb1018Statistická analýza dat I L. Rabušiczk 1/2/03 2Z
FSS:SOCb1019Statistická analýza dat II L. Rabušiczk 1/2/03 3Z
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GLCb2025Sociological Diagnoses of our Times W. Binderzk 1/1/05 --
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3-
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SOCb2000Aplikovaná sociologie ve veřejné správě L. Vidovićovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2002Sociální hnutí a politický protest J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii A. Synek Rétiováz 0/2/06 2-
FSS:SOCb2500Sociological Writing B. Jaworskyzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2503Social Responsibility: business, research and innovation C. Szalózk 1/1/06 --
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1-
FSS:SOCb2010Výzkumná praxe J. Navrátilz 0/2/02 --
FSS:SOCb2020Introduction to Population Studies L. Rabušiczk 2/0/06 --
FSS:SOCb2021Politická sociologie J. Navrátilzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2023Sociologie organizace T. Dosedělzk 2/0/06 --
FSS:SOCb2132Rodina a společnost P. Fučíkzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2133Sociologie kultury A. Synek Rétiovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3014Gender a intimita I. Šmídovázk 1/1/06 --
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie S. Ferenčuhovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
FSS:SOCb2143Sociologie bydlení A. Burjanekzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2159Dějiny sociologie R. Vidoz 1/2/06 3-
FSS:SOCb2172Sociologie stratifikace a nerovnosti T. Dosedělzk 1/1/06 --
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 6-
156 kreditů