FSS SOC03 Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOCb1001Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1Z
FSS:SOCb1003Obecná sociologická teorie R. Maradazk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1004Proseminář k úvodu do sociologie A. Synek Rétiováz 0/2/06 1P
FSS:SOCb1006Metodologie sociálních věd T. Katrňákzk 1/1/06 2Z
FSS:SOCb1007Metody výzkumu v sociologii L. Rabušiczk 1/1/06 4Z
FSS:SOCb1008Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOCb1009Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 18 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 3-
FSS:SOCb2588Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 6-
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 4-
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2589Population Changes Z. Brzozowskazk 1/1/09 5-
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb2290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 6-
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/05 4-
FSS:SOCb2003Proseminář k obecné sociologické teorii C. Szalóz 0/2/06 2-
FSS:SOCb2591Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOCb2122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 6-
FSS:SOCb3001Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1-
FSS:SOCb2133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3005Deviace, normalita a gender K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb2142Úvod do urbánní sociologie I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3002Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOCb3004Gender a násilí K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOCb3003Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/1/06 2-
FSS:SOCb2159Dějiny sociologie I. Šmídováz 1/2/06 3-
FSS:SOCb2271Fotbal a sociologie R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SOCb2284Sociální gerontologie L. Vidovićovázk 1/1/06 6-
FSS:SOCb3501Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
134 kreditů