Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS SOC03 Sociologie
Název anglicky: Sociology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SOC101Úvod do sociologie L. Rabušiczk 2/0/06 1Z
FSS:SOC103Obecná sociologická teorie I. Šmídovázk 1/1/06 2Z
FSS:SOC104Proseminář k úvodu do sociologie L. Rabušicz 0/2/06 1P
FSS:SOC106Metodologie sociálních věd I. Šmídovázk 1/1/06 2Z
FSS:SOC107Metody výzkumu v sociologii I. Šmídovázk 1/1/06 4Z
FSS:SOC108Statistická analýza dat L. Rabušiczk 1/2/06 3Z
FSS:SOC109Demografie I. Šmídovázk 1/1/06 2P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 18 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN101Úvod do sociální antropologie C. Szalózk 2/0/06 3-
FSS:SOC288Biographical Sociology C. Szalózk 1/1/06 6-
FSS:SAN103Současná sociální a kulturní teorie C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SAN106Politická a ekonomická antropologie C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOC289Population Changes L. Rabušiczk 1/1/09 5-
FSS:SAN108Etnografické metody a terénní výzkum C. Szalózk 1/1/06 3-
FSS:SOC290Paměť, trauma, generace R. Maradazk 1/1/06 4-
FSS:SAN202Antropologie migrace C. Szalózk 1/16 4-
FSS:SOC103aProseminář k obecné sociologické teorii I. Šmídováz 0/2/06 2-
FSS:SOC291Sociology of Nationalism C. Szalózk 1/1/06 5-
FSS:SOC122Sociologie náboženství I. Šmídovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC292Úvod do genderových studií I. Šmídovázk 1/1/06 1-
FSS:SOC133Sociologie kultury C. Szalózk 1/1/06 4-
FSS:SOC293Gender v každodennosti K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOC142Sociologie města L. Rabušiczk 1/1/06 4-
FSS:SOC295Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/1/06 3-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 4-
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 2-
FSS:SOC259Četba z klasické sociologie R. Vidoz 0/2/06 3-
FSS:SOC271Fotbal a sociologie L. Rabušiczk 1/16 4-
FSS:SOC284Úvod do sociální gerontologie L. Rabušiczk 1/1/06 5-
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 2-
135 kreditů

Další aplikace