FSS PSY11 Psychologie
Název anglicky: Psychology
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-PSY Psychologie

Diplomová práce (min 20kr.)

Student si zapisuje nejprve Diplomový projekt. V semestru, kdy hodlá odevzdávat diplomovou práci, si zapisuje Diplomový seminář.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn5100Diplomový seminář S. Ježekz 0/1/015 --
FSS:PSYn5350Diplomový projekt L. Lacinováz 0/1/05 --
20 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty studující zapisují v pořadí dle doporučeného semestru zápisu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4020Psychologické testování a diagnostika dospělých S. Ježekzk 1/1/05 1Z
FSS:PSYn4030Psychodiagnostika dětí Z. Masopustovázk 1/1/05 2P
FSS:PSYn4050Psychologické teorie P. Macekzk 2/1/0 přednáška každý týden, dvouhodinový seminář jednou za 14 dní.5 1Z
FSS:PSYn4060Psychoterapie Z. Vybíralzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYn4090Psychologie organizace M. Vaculíkzk 1/1/05 2Z
FSS:PSYn4100Klinická psychologie I. R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/05 1Z
FSS:PSYn4110Pedagogická a školní psychologie I Š. Portešovázk 1/1/05 2Z
FSS:PSYn4120Praxe a stáže (psychoterapie a klinická psychologie) R. Neužilová Michalčákováz 0/1/03 --
FSS:PSYn4130Praxe a stáže (pedagogická a školní psychologie) D. Seryjová Juhováz 0/1/03 --
FSS:PSYn4150Praxe a stáže (psychologie práce) M. Vaculíkz 0/1/03 --
FSS:PSYn4500Psychopatologie P. Linhartovázk 1/1/03 1-
FSS:PSYn4610Základy neurověd R. Romanzk 1/0/05 1-
FSS:PSYn4740Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu I. Čermákzk 1/1/05 3Z
FSS:PSYn4790Psychometrika: měření v psychologii H. Cíglerzk 1/1/05 1P
FSS:PSYn5340Etika v práci psychologa J. Šerekz 1/1/02 1Z
FSS:PSYn5390Profilující praxe M. Vaculíkz 0/1/06 --
70 kreditů

Povinně volitelné předměty typu A

Ze všech povinně volitelných předmětů musí student získat minimálně 28 kreditů a zároveň musí splnit podmínky v jedné ze tří sekcí, které jsou uvedené v této části šablony.

Pedagogicko-školní okruh

Ke splnění této sekce je nutné absolvovat všechny kurzy v této sekci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4070Dětská poradenská psychologie Z. Masopustovázk 1/1/04 2P
FSS:PSYn5370Pedagogická a školní psychologie II Š. Portešovázk 1/1/04 3P
FSS:PSYn5380Praktikum ve speciální pedagogice Š. Portešovázk 0/1/04 3P
12 kreditů

Pracovně-organizační okruh

Ke splnění této sekce je nutné absolvovat všechny kurzy v této sekci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4650Assessment centrum M. Vaculíkzk 1/1/04 2P
FSS:PSYn5250Psychologie leadershipu J. Procházkazk 0/04 2P
FSS:PSYn5360Rozvoj pracovníků M. Vaculíkzk 1/1/04 3P
12 kreditů

Klinicko-psychoterapeutický okruh

Ke splnění této sekce je nutné absolvovat všechny kurzy v této sekci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PSYn4040Psychoterapie v klinické praxi J. Roubalz 0/2/04 3P
FSS:PSYn4160Výzkum v psychoterapii a poradenství T. Řiháčekzk 1/1/06 3P
FSS:PSYn4170Současná psychoterapie Z. Vybíralzk 1/1 Střídají se přednášky a semináře - viz sylabus.4 2P
FSS:PSYn4990Klinická psychologie II. R. Neužilová Michalčákovák 0/2/04 2P
18 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
FSS:PSYn4040Psychoterapie v klinické praxi J. Roubalz 0/2/04 --
FSS:PSYn4070Dětská poradenská psychologie Z. Masopustovázk 1/1/04 --
FSS:PSYn4160Výzkum v psychoterapii a poradenství T. Řiháčekzk 1/1/06 --
FSS:PSYn4170Současná psychoterapie Z. Vybíralzk 1/1 Střídají se přednášky a semináře - viz sylabus.4 --
FSS:PSYn4330Kognitivně-behaviorální přístup J. Kuriczk 1/1/02 --
FSS:PSYn4340PCA - přístup zaměřený na člověka podle Carla Rogerse Z. Vybíralz 1/1/1 interaktivní skupina.3 --
FSS:PSYn4370Rorschach, TAT a jiné projektivní techniky I. Čermákz 1/1/04 --
FSS:PSYn4380Psychodiagnostické praktikum R. Neužilová Michalčákovázk 0/2/03 --
FSS:PSYn4430Teorie a praxe práce se skupinou J. Kostínkováz 1/1/03 --
FSS:PSYn4440Vedení psychoterapeutického rozhovoru J. Kostínkováz 0/2/03 --
FSS:PSYn4450Psychosomatický přístup v medicíně a psychoterapii R. Neužilová Michalčákovázk 1/1/04 --
FSS:PSYn4460Práce s terapeutickou komunitou R. Hytychz 0/2/03 --
FSS:PSYn4470Psychoterapeutické techniky I R. Hytychk 0/2/02 --
FSS:PSYn4530Psychotherapy: Theory, practise and research R. Hytychzk 1/0/04 --
FSS:PSYn4540Expresivní terapie - workshopy J. Kostínkováz 0/8/03 --
FSS:PSYn4550Psychoterapie s dětmi a dospívajícími R. Hytychzk 1/1/04 --
FSS:PSYn4560Gestalt terapie J. Roubalz 0/2/03 --
FSS:PSYn4570Rodinná terapie Z. Vybíralz 1/1/04 --
FSS:PSYn4580Fundamental Neuroscience R. Romanzk 1/0/05 --
FSS:PSYn4600Praktikum školní psychologie P. Daňsovák 1/1/04 --
FSS:PSYn4630Úvod do klinické psychoanalýzy D. Holubz 1/1/03 --
FSS:PSYn4650Assessment centrum M. Vaculíkzk 1/1/04 --
FSS:PSYn4890Praxe - navazující Z. Vybíralz 1/1/0 bloková výuka.8 --
FSS:PSYn4990Klinická psychologie II. R. Neužilová Michalčákovák 0/2/04 --
FSS:PSYn5170Klinická psychologie – workshopy R. Neužilová Michalčákovák 0/0/04 --
FSS:PSYn5180Poruchy chování ve školní psychologii Š. Oplatkovázk 1/1/04 --
FSS:PSYn5250Psychologie leadershipu J. Procházkazk 0/04 --
FSS:PSYn5260Poruchy autistického spektra Z. Masopustovázk 0/2/04 --
FSS:PSYn5290Internetové poradenství Z. Vybíralzk 0/2/04 --
FSS:PSYn5320R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R S. Ježekz 1/1/04 --
FSS:PSYn5360Rozvoj pracovníků M. Vaculíkzk 1/1/04 --
FSS:PSYn5370Pedagogická a školní psychologie II Š. Portešovázk 1/1/04 --
FSS:PSYn5380Praktikum ve speciální pedagogice Š. Portešovázk 0/1/04 --
FSS:PSYn5400Dopravní psychologie P. Zámečníkz 0/0/0 4x4 hodiny + 4 hodiny praxe.4 --
FSS:PSYn5410Attachment a rodinná systemika L. Lacinováz 0/0/0 4 x 3 hodiny.4 --
FSS:PSYn5440Introduction to Factor Analysis S. Ježekzk 0/2/04 --
FSS:PSYn5450Mindfulness in Psychotherapy R. Hytychzk 0/0/05 --
FSS:PSYn5460Selected topics from contemporary neurosciences L. Lacinováz 0/0/0 4 bloky (3 x 90 min).4 --
FSS:PSYn5820Psychometrické praktikum J. Širůčekz 0/1/04 --
176 kreditů