FSpS RVS Regenerace a výživa ve sportu
Název anglicky: Regeneration and Nutrition in Sport
bakalářský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bk4012Informační technologie M. Seberak 7/7/03 1-
FSpS:bk4024Manažerské minimum ve sportu O. Racekk 7/7/03 5-
FSpS:bk4038První pomoc M. Zvonařk 0/7/02 5-
8 kreditů
Jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bk4003English R. Prucklovázk 0/7/04 1-
4 kredity
TV
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bk4007Základní a rytmická gymnastika P. Vaculíkováz 0/13/03 2-
3 kredity

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:bk4001Metodologie M. Seberazk 7/13/06 4P
FSpS:b4002Bakalářská práce 1 Z. Reguliz 0/0 125 hodin.5 5-
FSpS:b4004Bakalářská práce 2 Z. Reguliz 0/0 125 hodin.5 6P
16 kreditů

Povinné předměty

Student si zapisuje předmět Antropomotorika a biomechanika se zakončením zkouškou a kreditovou hodnotou 6 kr.
Student si zapisuje předmět Zdravotní tělesná výchova se zakončením zkouškou a kreditovou hodnotou 4 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b4011Lyžování J. Ondráčekz 0/0/0 kurz 4+5 dní.2 1P
FSpS:b4016Turistika a sporty v přírodě S. Hřebíčkováz 0/0/0 kurz 3+5 dní.2 2P
FSpS:b4030Praxe M. Ročekz 0/0/0 75 hodin.3 4-
FSpS:bk4005Pedagogika V. Jůvazk 7/7/04 2P
FSpS:bk4006Filozofie V. Moudrzk 7/7/04 6P
FSpS:bk4008Anatomie M. Gimunovázk 7/7/04 1P
FSpS:bk4009Plavání 1 D. Hlavoňováz 0/7/02 2P
FSpS:bk4010Volejbal T. Vencúrikz 0/7/02 6P
FSpS:bk4013Fyziologie M. Bernacikovázk 7/13/05 1Z
FSpS:bk4014Plavání 2 D. Hlavoňováz 0/7/02 3P
FSpS:bk4015Basketbal T. Vencúrikz 0/7/02 6P
FSpS:bk4017Psychologie H. Válkovázk 7/7/04 1P
FSpS:bk4018Antropomotorika a biomechanika M. Zvonařzk 13/13/05+1 4Z
FSpS:bk4019Sportovní gymnastika P. Hedbávnýz 0/7/02 5P
FSpS:bk4020Atletika 1 Z. Hlavoňováz 0/7/02 2P
FSpS:bk4021Bruslení J. Nykodýmz 0/7/02 5P
FSpS:bk4022Kultura projevu a akademické psaní E. Hurychzk 7/7/04 3-
FSpS:bk4023Příprava k praxi M. Ročekz 7/7/03 3-
FSpS:bk4025Pohyb a zdraví J. Vomelak 7/0/02 5P
FSpS:bk4026Atletika 2 Z. Hlavoňováz 0/7/02 3P
FSpS:bk4027Průpravné úpoly J. Čihounkováz 0/7/02 5P
FSpS:bk4028Fotbal D. Bokůvkaz 0/7/02 2P
FSpS:bk4029Didaktika V. Jůvazk 7/7/04 6P
FSpS:bk4031Zdravotní tělesná výchova K. Kapounkovázk 7/7/03+1 4P
FSpS:bk4032Teorie sportovního tréninku J. Nykodýmzk 7/7/04 1Z
FSpS:bk4033Sociologie A. Sekotzk 7/7/04 5P
FSpS:bk4034Florbal a softbal T. Vencúrikz 0/7/02 3P
FSpS:bk4035Dějiny sportu M. Strachovázk 7/7/04 5P
FSpS:bk4036Selected Topics in Sport Science T. Vespalecz 7/0/02 6-
FSpS:bk4037Gymnastická příprava P. Vaculíkováz 0/7/02 3P
89 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:b4461Praxe M. Crhováz 0/0/0 52 hodin.2 6-
FSpS:bk4051Fyziologie zátěže J. Vomelazk 7/7/04 2P
FSpS:bk4053Úvod do kondičního tréninku J. Cacekzk 7/13/05 2P
FSpS:bk4054Klasická masáž K. Kapounkovázk 7/7/04 3P
FSpS:bk4060Psychologie sportu a práce s klientem H. Válkováz 7/7/03 2P
FSpS:bk4061Patofyziologie zátěže J. Vomelazk 7/7/04 3P
FSpS:bk4062Výživa I. Hrnčiříkovázk 13/13/06 3P
FSpS:bk4063Fyziologie výživy J. Vomelazk 7/7/04 1P
FSpS:bk4064Kineziologie R. Vysokýz 0/7/02 2P
FSpS:bk4430Kompenzační cvičení I. Struhárz 0/13/03 3P
FSpS:bk4440Primární prevence chronických neinfekčních onemocnění K. Kapounkovázk 7/7/04 4P
FSpS:bk4441Sportovní masáž I. Struhárz 0/13/03 4P
FSpS:bk4442Výživové programování I. Hrnčiříkovázk 7/13/05 4P
FSpS:bk4450Výživové programování ve sportu M. Kumstátzk 13/13/06 5P
FSpS:bk4460Regenerace ve sportu K. Kapounkovázk 7/13/05 6P
60 kreditů