FSpS KT Kondiční trénink
Název anglicky: Strength and Conditioning Training
navazující kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSpS N-KTAK Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:nk4001Metodologie J. Zhánělzk 7/13/06 2P
FSpS:n4002Magisterská práce 1 Z. Reguliz 0/0/07 3-
FSpS:n4004Magisterská práce 2 Z. Reguliz 0/07 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4003English R. Prucklovázk 0/0/02 2-
FSpS:n4054Kondiční trénink v zimních podmínkách J. Cacekz 0/0/0 kurz 3D.2 1P
FSpS:nk4050Kondiční trénink 1 J. Ondráčekzk 7/13/05 1Z
FSpS:nk4051Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi K. Kapounkovázk 7/13/05 1P
FSpS:nk4052Aplikovaná kineziologie R. Vysokýzk 13/13/06 1P
FSpS:nk4053Zátěžová diagnostika M. Zvonařz 7/7/03 1Z
FSpS:nk4055Kondiční trénink 2 J. Ondráčekzk 7/13/05 2Z
FSpS:nk4056Věda a sport M. Zvonařz 7/7/03 2P
FSpS:nk4057Sociálni psychologie ve sportu P. Pačesováz 7/7/03 3-
FSpS:nk4058Výživové poradenství T. Hlinskýzk 7/13/05 3P
FSpS:nk4059Podnikání ve sportu O. Racekz 7/7/03 4P
FSpS:nk4060Alternative trends in regeneration I. Struhárzk 7/7/04 4-
46 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:n4332Trenérsko-metodická praxe 1 S. Hřebíčkováz 0/0/0 52 hodin.2 3-
FSpS:n4340Trenérsko-metodická praxe 2 S. Hřebíčkováz 0/0/0 52 hodin.2 4-
FSpS:nk4041Etika a společenská odpovědnost V. Moudrzk 7/7/04 4-
FSpS:nk4310Sálové lekce P. Vaculíkováz 0/13/04 1-
FSpS:nk4311Biomechanika ve sportu M. Zvonařzk 7/7/04 1P
FSpS:nk4312Specifická silová cvičení J. Cacekz 0/13/03 1-
FSpS:nk4320Výživa ve sportu a doping M. Kumstátzk 13/0/04 2P
FSpS:nk4321Rozvoj rychlostních a koordinačních schopností J. Cacekz 0/13/03 2-
FSpS:nk4322Specifická cvičení vytrvalostního charakteru J. Cacekz 0/13/03 2-
FSpS:nk4323Kondiční příprava ve vodních sportech S. Kodešováz 0/13/03 2-
FSpS:nk4330Regenerace a rehabilitace ve sportovní praxi I. Struhárzk 13/13/06 3P
FSpS:nk4331Kondiční připrava v bezpečnostních složkách M. Bugalazk 7/7/04 3P
FSpS:nk4333Pohybová aktivita seniorů L. Svobodováz 0/13/03 3-
FSpS:nk4342Specifické formy tréninku T. Kalinaz 7/7/04 2P
FSpS:nk4343Kondiční trénink specifických skupin K. Kapounkovázk 7/13/05 4P
54 kreditů