LF MEZ01 Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog
Název anglicky: Specialist for Clinical Embryology and Assisted Reproduction Technology
magisterský prezenční
Zahrnut v programu: LF M-EZ Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog

Úvodní informace / Pokyny

Student zapisuje všechny povinné předměty dle studijního plánu pro obor. Jako volitelné si může zapsat předměty, které jsou v daném období vyučovány na fakultách MU a jejichž zápis je pro studenty daného programu povolen. Podmínkou zápisu do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů. Studenti prezenčního studia musí získat alespoň dva zápočty z předmětů sportovních aktivit, které zajišťuje Centrum univerzitního sportu. Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je aktivní znalost angličtiny na úrovni B2, ověřená zkouškou (studenti si zapisují povinnou dvousemestrální výuku anglického jazyka).

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:EMAJ0121cAngličtina I V. Dvořáčkováz 0/2/0 30.2 1-
LF:EMAJ0222cAngličtina II V. Dvořáčkovázk 0/2/0 30.4 2-
LF:EMAN0121pAnatomie I - přednáška M. Joukalz 3/0/0 45.2 1Z
LF:EMAN0222cAnatomie II - cvičení M. Joukalz 0/0.5/0 8.1 2Z
LF:EMAN0222pAnatomie II - přednáška M. Joukalzk 3/0/0 45.5 2Z
LF:EMBF0111pBiofyzika - přednáška V. Mornsteinz 3/0/0 45.3 1Z
LF:EMBF0211cBiofyzika - cvičení V. Mornsteinzk 0/2/0 30.4 2Z
LF:EMBI0121cBiologie I - cvičení I. Slaninováz 0/2/0 30.2 1Z
LF:EMBI0121pBiologie I - přednáška I. Slaninováz 1/0/0 15.1 1Z
LF:EMBI0222cBiologie II - cvičení I. Slaninováz 0/2/0 30.1 2Z
LF:EMBI0222pBiologie II - přednáška I. Slaninovázk 1/0/0 15.3 2Z
LF:EMBS0111cBiostatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/0 15.1 1P
LF:EMBS0111pBiostatistika - přednáška L. Dušekzk 2/0/0 30.5 1P
LF:EMHE0221cHistologie a embryologie I - cvičení A. Hamplz 0/3/0 45.2 2Z
LF:EMHE0221pHistologie a embryologie I - přednáška A. Hamplz 2/0/0 30.1 2Z
LF:EMIT0211pInstrumentální technika M. Dastychzk 2/0/0 30.5 2Z
LF:EMLC0111pLékařská chemie - přednáška J. Tomandlzk 2/0/0 30.3 1Z
LF:EMLC0111sLékařská chemie - seminář J. Tomandlz 0/2/0 30.1 1Z
LF:EMLT0121sZáklady lékařské terminologie I - seminář L. Švandaz 0/2/0 30.2 1-
LF:EMLT0222sZáklady lékařské terminologie II - seminář L. Švandaz 0/1/0 15.1 2P
LF:EMMA0111cMatematika - cvičení Z. Pospíšilzk 0/3/0 45.3 1P
LF:EMPP0211cPrvní pomoc - cvičení L. Dadákz 0/1/0 15.1 2P
LF:EMPP0211pPrvní pomoc - přednáška L. Dadákk 1/0/0 15.2 2P
LF:ZC011Zacházení s chemickými látkami J. Dostálz 0/0/0 2.1 1P
56 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:EMBC0321pBiochemie I - přednáška J. Tomandlz 3/0/0 45.1 3Z
LF:EMBC0321sBiochemie I - seminář J. Tomandlz 0/4/0 60.3 3Z
LF:EMBC0422cBiochemie II - cvičení J. Tomandlz 0/3/0 45.3 4Z
LF:EMBC0422pBiochemie II - přednáška J. Tomandlzk 2/0/0 30.4 4Z
LF:EMBC0422sBiochemie II - seminář J. Tomandlz 0/3/0 45.3 4Z
LF:EMFY0321cFyziologie I - cvičení P. Babulaz 0/3/0 45.3 3Z
LF:EMFY0321pFyziologie I - přednáška P. Babulaz 3/0/0 45.1 3Z
LF:EMFY0321sFyziologie I - seminář P. Babulaz 0/2/0 6.1 3Z
LF:EMFY0422cFyziologie II - cvičení P. Babulaz 0/3/0 45.2 4Z
LF:EMFY0422pFyziologie II - přednáška P. Babulazk 4/0/0 60.5 4Z
LF:EMHE0322cHistologie a embryologie II - cvičení A. Hamplz 0/3/0 45.3 3Z
LF:EMHE0322pHistologie a embryologie II - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.4 3Z
LF:EMIZ0311sPráce s informačními zdroji - seminář J. Kratochvílk 0/2/0 30.3 3P
LF:EMKB0311cZáklady kultivace buněk - cvičení A. Hamplz 0/0/0 25.3 3P
LF:EMKB0311pZáklady kultivace buněk - přednáška A. Hamplzk 1/0/0 15.3 3P
LF:EMLG0421sObecná a lékařská genetika I - seminář M. Doubekzk 0/2/0 30.2 4P
LF:EMMB0411pMetody molekulární biologie - přednáška R. Pantůčekzk 3/0/0 45.5 4Z
LF:EMMO0411pMolekulární biologie - přednáška J. Šmardazk 3/0/0 45.3 4Z
LF:EMMT0411sMikroskopické techniky - seminář J. Jarošzk 0/2/0 30.4 4P
LF:EMVB0311pZáklady vývojové biologie - přednáška M. Buchtovázk 2/0/0 30.3 3Z
59 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:EMAD0611cAndrologie - cvičení A. Hamplz 0/4/0 60.4 6P
LF:EMAD0611pAndrologie - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.4 6P
LF:EMAR0511pPropedeutika asistované reprodukce Z. Holubcovázk 0/1/0 15.3 5Z
LF:EMET0511pVýběrové přednášky z embryologie a teratologie - př. A. Hamplk 1/0/0 15.3 5P
LF:EMFA0511cFarmakologie pro embryology - cvičení R. Demlováz 0/1.3/0 20.1 5Z
LF:EMFA0511pFarmakologie pro embryology - přednáška R. Demlovázk 1.3/0/0 20.3 5Z
LF:EMKH0611cKlinická hematologie - cvičení M. Doubekz 0/0/0 6.1 6P
LF:EMKH0611pKlinická hematologie - přednáška M. Doubekzk 2/0/0 30.4 6P
LF:EMLG0522sObecná a lékařská genetika II - seminář M. Doubekzk 0/2/0 30.3 5Z
LF:EMMI0511sMikrobiologie - seminář F. Růžičkazk 0/3/0 45.5 5P
LF:EMPD0511sPrezentační dovednosti - seminář A. Hamplk 0/2/0 30.4 5P
LF:EMPF0521cPatologická fyziologie I - cvičení A. Vaškůz 0/3/0 45.2 5P
LF:EMPF0521pPatologická fyziologie I - přednáška A. Vaškůz 2/0/0 30.1 5Z
LF:EMPF0622cPatologická fyziologie II - cvičení A. Vaškůz 0/3/0 45.3 6Z
LF:EMPF0622pPatologická fyziologie II - přednáška A. Vaškůzk 2/0/0 30.4 6Z
LF:EMPX0551Odborná praxe I (Laboratorní praxe - v semestru) A. Hamplz 0/0/0 100.5 5P
LF:EMPX0652Odborná praxe II (Klinická praxe - v semestru) A. Hamplz 0/0/0 100.5 6P
LF:EMSL0611pSociální lékařství a veřejné zdravotnictví - přednáška Z. Derflerová Brázdovák 2/0/0 30.3 6P
LF:EMZM0511pModerní zobrazovací a analytické metody - přednáška J. Preislerzk 2/0/0 30.4 5P
62 kreditů

4. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:EMAR0731cMetody asistované reprodukce I - cvičení A. Hamplz 0/4/0 60.3 7P
LF:EMAR0832cMetody asistované reprodukce II - cvičení A. Hamplz 0/4/0 60.3 8P
LF:EMDP0741Diplomová práce I A. Hamplz 0/5/0 75.5 7P
LF:EMDP0842Diplomová práce II A. Hamplz 0/5/0 75.5 8P
LF:EMEM0731pEmbryologie I - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.4 7Z
LF:EMEM0832pEmbryologie II - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.4 8Z
LF:EMET0811sEtika v reprodukční medicíně - seminář J. Kuřek 0/1/0 15.2 8P
LF:EMGD0811cPreimplantační genetické testování - cvičení A. Hamplz 0/0/0 8.1 8P
LF:EMGD0811pPreimplantační genetické testování - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.4 8P
LF:EMHY0711cHygiena - cvičení J. Fialak 0/1.3/0 20.1 7P
LF:EMHY0711pHygiena - přednáška J. Fialaz 0/0/0 10.1 7P
LF:EMIN0811cEpidemiologie infekčních nemocí - cvičení Z. Derflerová Brázdovák 0/2/0 30.2 8P
LF:EMIN0811pEpidemiologie infekčních nemocí - přednáška Z. Derflerová Brázdováz 1/0/0 15.1 8P
LF:EMKO0811pKryoprezervace - přednáška A. Hamplzk 1/0/0 15.3 8P
LF:EMPA0711pPatologie - přednáška L. Křenk 1/0/0 15.2 7Z
LF:EMPS0711sPsychologie - seminář M. Světlákzk 0/2/0 30.4 7P
LF:EMPX0753Odborná praxe III (Klinická praxe - v semestru) A. Hamplz 0/0/0 120.6 7P
LF:EMPX0854Odborná praxe IV (Klinická praxe - v semestru) A. Hamplz 0/0/0 100.8 8P
LF:EMRF0711pKlinická reprodukční fyziologie - přednáška M. Bébarovázk 1/0/0 15.3 7P
LF:EMRM0711pZáklady reprodukční medicíny - přednáška M. Huserzk 1/0/0 15.3 7P
65 kreditů

5. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
LF:EMAR0933cMetody asistované reprodukce III - cvičení A. Hamplzk 0/4/0 60.4 9P
LF:EMDP0943Diplomová práce III A. Hamplz 0/5/0 75.5 9P
LF:EMDP1044Diplomová práce IV A. Hamplz 0/10/0 150.10 10P
LF:EMDS0921sDiplomový seminář I A. Hamplz 1/0/0 15.3 9-
LF:EMDS1022sDiplomový seminář II A. Hamplz 0/1/0 15.2 10-
LF:EMEM0933pKlinická embryologie III - přednáška A. Hamplzk 2/0/0 30.4 9Z
LF:EMIM0911pImunologie pro embryology - přednáška J. Litzmanzk 1/0/0 15.3 9P
LF:EMMK1011pManagement kvality - přednáška M. Bittovázk 2/0/0 30.4 10P
LF:EMOP0911pOchrana a podpora zdraví Z. Derflerová Brázdováz 1/0/0 15.1 9P
LF:EMPD1011pZáklady pediatrie - přednáška O. Rybníčekzk 1/0/0 15.3 10P
LF:EMPL0911pProfesní legislativa a zdravotnické právo M. Koščíkzk 2/0/0 30.4 9P
LF:EMPX0955Odborná praxe V (Klinická praxe - v semestru) A. Hamplz 0/0/0 120.6 9P
LF:EMSN1011pPohlavní a sexuálně přenosné nemoci - přednáška V. Vaškůzk 0/0/0 7.3 10P
LF:EMSR1022pModerní směry v asistované reprodukci - přednáška A. Hamplzk 1/0/0 15.2 10Z
LF:EMVL1011pZáklady vnitřního lékařství - seminář M. Součekzk 0/2/0 30.3 10P
LF:EMZM1011sZáklady intenzivní medicíny - seminář J. Maláskaz 0/1/0 15.1 10P
58 kreditů