PdF NOV2vp Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-OV2 Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp101Vybrané kapitoly z české filozofie P. Jemelkaz 1/0/01 1P
PdF:OVp103Metody a techniky sociologického výzkumu B. Vackovázk 0/2/04 2P
PdF:OVp104Internacionalizace studia pro OV S. Lesňákz 0/0/0- --
PdF:OVp106Etika P. Jemelkaz 1/0/01 2Z
PdF:OVp107Seminář k etice P. Jemelkaz 0/1/01 2P
PdF:OVp108Estetická výchova B. Binkaz 0/1/01 2P
PdF:OVp109Občan a právo T. Machalovák 0/2/03 2P
PdF:OVp111Kulturní antropologie S. Novákz 2/0/02 3P
PdF:OVp112Mezinárodní vztahy M. Goňcovázk 1/0/03 3Z
PdF:OVp113Mezinárodní vztahy-seminář M. Goňcováz 0/1/01 3P
PdF:OVp114Globální problémy lidstva S. Novákk 2/0/03 4P
PdF:OVp115Seminář ke globálním problémům lidstva S. Novákz 0/2/02 4P
22 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp117Ústavní pořádek ČR S. Novákz 0/1/01 --
PdF:OVp121Didaktika finančního vzdělávání R. Štěrbaz 0/1/01 --
PdF:OVp125Občanské vzdělávání - praxe a zkušenosti z terénu R. Štěrbaz 0/1/01 --
PdF:OVp126Občanské vzdělávání v Německu R. Štěrbaz 0/1/01 --
PdF:OVp131Empatie a aktivní naslouchání učitele R. Štěrbaz 0/1/01 --
5 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:OVp102Didaktika OV 1 M. Goňcovák 0/2/03 1Z
PdF:OVp105Didaktika OV 2 M. Goňcovázk 0/2/04 2Z
PdF:OVp110Didaktika OV 3 M. Goňcovák 0/2/03 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:OV6002Učitelská praxe 2 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:OV6003Učitelská praxe 3 R. Štěrbaz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů