FF FBTZJpV Tlumočnictví českého znakového jazyka
Název anglicky: Interpreting of Czech Sign Language
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-TCZJ_ Tlumočnictví českého znakového jazyka

Povinné předměty (60 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TCZJ01Jazyková cvičení I L. Vláškováz 0/2/02 1P
FF:TCZJ02Český znakový jazyk I L. Vláškovák 0/2/02 1P
FF:TCZJ06Teorie komunikace a základy translatologie I. Kupčíkováz 2/0/02 1P
FF:TCZJ07Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/03 1Z
FF:TCZJ10Jazyková cvičení II L. Vláškovázk 0/2/04 2P
FF:TCZJ11Fonologie znakových jazyků L. Vláškovázk 1/1/03 2Z
FF:TCZJ12Český znakový jazyk II L. Vláškováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ17Tlumočnické dovednosti I I. Kupčíkováz 0/2/02 2P
FF:TCZJ22Jazyková cvičení III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ23Morfologie znakových jazyků L. Vláškovák 1/1/03 3Z
FF:TCZJ24Český znakový jazyk III L. Vláškováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ26Tlumočení mezi češtinou a ČZJ I I. Kupčíkovázk 0/2/03 3P
FF:TCZJ27Tlumočnické dovednosti II I. Kupčíkováz 0/2/02 3P
FF:TCZJ31Jazyková cvičení IV L. Vláškovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ32Syntax znakových jazyků L. Vláškovázk 0/2/03 4Z
FF:TCZJ33Český znakový jazyk IV L. Vláškováz 0/2/02 4P
FF:TCZJ36Tlumočení mezi češtinou a ČZJ II I. Kupčíkovázk 1/1/03 4P
FF:TCZJ38Tlumočnické dovednosti III I. Kupčíkovázk 0/2/04 4P
FF:TCZJ41Jazyková cvičení V L. Vláškováz 0/2/02 5P
FF:TCZJ42Lexikologie a lexikografie znakových jazyků L. Vláškovák 0/2/02 5Z
FF:TCZJ52Jazyková cvičení VI H. Strachoňovázk 0/2/04 6P
FF:TCZJ58Introduction to Czech Syntax P. Cahaz 2/0/04 3Z
60 kreditů