FF FDSJpJ Slovanské jazyky
Název anglicky: Slavonic Languages
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-SJ_ Slovanské jazyky

Povinné předměty

Předměty SLJAP02 Doktorský seminář (5 kreditů) a SLJAP03 Specializační seminář (5 kreditů) student opakovaně zapisuje i ve 2. a 3./4. roce studia, za každý z nich tedy celkem získá 15 kreditů. Předmět SLJAP04 Publikace odborné studie (10 kreditů) student zapisuje nejméně dvakrát v průběhu studia (celkem 20 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:SLJAP01Obecná metodologie J. Gazdak 0/0/0 2 výukové bloky na začátku a na konci semestru.5 --
FF:SLJAP02Doktorský seminář J. Gazdaz 0/0/0 3x za studium.5*3 --
FF:SLJAP03Specializační seminář J. Gazdaz 0/0/0 3x za studium.5*3 --
FF:SLJAP04Publikace odborné studie E. Krejčováz 0/0/0 2x za studium.10*2 --
FF:SLJAP05Recenze v odborném periodiku P. Krejčíz 0/0/010 --
FF:SLJAP06Vystoupení na zahraniční konferenci P. Krejčíz 0/0/015 --
FF:SLJAP07Vystoupení na konferenci v Česku/na Slovensku P. Krejčíz 0/0/010 --
FF:SLJAP08Zahraniční studijní stáž I J. Gazdaz 0/0/0 1 semestr.10 --
FF:SLJAP09Grantový projekt E. Krejčováz 0/0/010 --
FF:SLJAP10Teze disertační práce J. Gazdaz 0/0/05 --
FF:SLJAP11Disertační práce J. Gazdaz 0/0/025 --
FF:SLJAT02Charakteristika slovanských jazyků E. Krejčovázk 0/0/010 --
FF:SLJAV05Výuka odborného předmětu J. Gazdaz 0/0/010 --
170 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia získá povinně

  • 30 kreditů za teoretické předměty,
  • 10 kreditů za předměty jazykové kompetence
  • a 30 kreditů za výběrové předměty.

Teoretické předměty

Student musí během studia získat alespoň 30 kreditů za absolvování povinně volitelných teoretických předmětů z nabídky programu.

A. Obecně metodologické kurzy

Student musí během studia absolvovat alespoň jeden kurz (15 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLJAT01Obecná jazykověda J. Gazdazk 0/0/015 --
FF:SLJAT03Moderní lingvistické směry J. Gazdazk 0/015 --
FF:SLJAT04Kritická diskurzivní analýza J. Gazdazk 0/015 --
45 kreditů
B. Oborové teoretické kurzy

Student musí během studia absolvovat alespoň jeden kurz (15 kreditů) podle jazykově areálového zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLJAT05Synchronní konfrontace východoslovanských jazyků a češtiny J. Gazdazk 0/015 --
FF:SLJAT06Synchronní konfrontace západoslovanských jazyků E. Krejčovázk 0/0/015 --
FF:SLJAT07Synchronní konfrontace jihoslovanských jazyků a češtiny P. Krejčízk 0/0/015 --
45 kreditů

Jazyková kompetence

Student musí získat 5 kreditů za zkoušku z anglického jazyka a dalších 5 kreditů za zkoušku dalšího cizího jazyka, a to buď světového nebo slovanského, ovšem ne takového, z nějž složil magisterskou státní závěrečnou zkoušku či je jeho mateřským jazykem.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
5 kreditů
Další cizí jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:SLJACJDalší slovanský jazyk J. Gazdazk 0/0/0 samostudium, konzultace.5 --
25 kreditů

Výběrové předměty

Student musí během studia získat alespoň 30 kreditů za absolvování předmětů z nabídky volitelných předmětů programu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SLJAV01Publikace odborné studie (zahraniční) E. Krejčováz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.15 --
FF:SLJAV02Publikace odborné studie (domácí) E. Krejčováz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.10 --
FF:SLJAV03Příspěvek na konferenci P. Krejčíz 0/0/05 --
FF:SLJAV04Recenzní činnost P. Krejčíz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.5 --
FF:SLJAV06Zahraniční studijní stáž II J. Gazdaz 0/0/0 1 semestr.10 --
FF:SLJAV07Odborná monografie P. Krejčíz 0/0/025 --
FF:SLJAV08Grantová činnost E. Krejčováz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.10 --
FF:SLJAV09Další činnost v oboru J. Gazdaz 0/0/0 nejvýše 3x za studium.5 --
85 kreditů