FF FNSJpJ Španělský jazyk a literatura
Název anglicky: Spanish Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-SJ_ Španělský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

splnit vše

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A001Teorías literarias y literaturas comparadas J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 1Z
FF:SJ2A002Literatura española J. Bellón Aguilerazk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 2Z
FF:SJ2A003Literatura hispanoamericana D. Vázquez Touriñozk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 3P
FF:SJ2A011Gramática histórica del español I. Buzekzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 1Z
FF:SJ2A012Sociopragmática y tradiciones discursivas del español I. Buzekzk 2/2/2 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.6 2Z
FF:SJ2A013Variedades del español I. Buzekzk 1/1/4 kombinovaná forma: 14 hodin/semestr.5 3Z
FF:SJ2A024Klauzurní práce J. Bellón Aguilerazk 0/0/0 3 hodiny.- 3P
FF:SJ2A025Státní závěrečná zkouška magisterská J. Bellón AguileraSZk 0/0/0- 4P
32 kreditů

Diplomová práce

splnit vše

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SJ2A021Seminář k magisterské diplomové práci 1 J. Bellón Aguileraz 0/0/615 3P
FF:SJ2A022Seminář k magisterské diplomové práci 2 J. Bellón Aguileraz 0/0/615 4P
FF:SJ2A023Magisterská diplomová práce J. Bellón Aguileraz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

splnit min. 58 kreditů

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:KJ1B009Postmoderní katalánská povídková tvorba L. Kuzmováz 2/0/24 2Z
FF:PRSJB002Společnost a kultura Španělska I. Buzekz 1/1/25 --
FF:PRSJB003Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky P. Dytrtz 1/1/25 --
FF:PRSJB004Úvod do španělské frazeologie P. Dytrtz 0/2/24 --
FF:PRSJB005Akademický projekt P. Dytrtz 0/0/25 --
FF:ROM0B016Languages, literatures and migrations E. Mocciarozk 2/0/05 1Z
FF:ROM1BBA12Baskický film D. Almandoz Irigoyenzk 0/2/25 2Z
FF:ROM2B101Introduzione al latino volgare P. Diviziazk 1/1/03 --
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/01 --
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/01 --
FF:SAKS01Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/02+3 --
FF:SAKS02Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika T. Pospíšilzk 0/2/02+3 --
FF:SAKS031Španělština v USA I. Buzekzk 1/1/06 --
FF:SAKS33Obraz USA v mexické literatuře T. Pospíšilzk 1/1/02+3 --
FF:SAKS34Mexická divadelní tvorba T. Pospíšilzk 1/1/02+3 --
FF:SJ1B021Sexismus ve španělském jazyce P. Stehlíkzk 1/1/45 --
FF:SJ1B041El hispanismo en Europa Central y Oriental D. Vázquez Touriñozk 1/1/13+2 --
FF:SJ2B001Teatro hispanoamericano D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B003Prefixoidy v současné španělštině P. Stehlíkzk 1/1/45 --
FF:SJ2B004Jazyk reklamy P. Stehlíkzk 1/1/45 --
FF:SJ2B006Teatro español contemporáneo D. Vázquez Touriñozk 1/1/45 --
FF:SJ2B007El cuento español e hispanoamericano J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B009Úvod do španělské lexikografie I. Buzekzk 1/1/44 --
FF:SJ2B010“So la espina está la rosa”: Lecturas del Libro de buen amor J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
FF:SJ2B011Utopías y literaturas distópicas. Teoría, historia y casos en lengua española J. Bellón Aguileraz 0/0/05 --
FF:SJ2B012Španělská literatura v období 1850-1914 J. Bellón Aguilerazk 1/1/05 --
FF:SJ2B013Literaturas sacralizadas en español J. Bellón Aguilerazk 1/1/44 --
FF:SJ2B014Atenas en Madrid: Recepción de los clásicos grecorromanos en España, siglo XX J. Bellón Aguilerazk 1/1/45 --
127 kreditů