FF FBISKpH Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-ISK_ Informační studia a knihovnictví

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB01Informační věda M. Lorenzzk 2/0/04 2Z
FF:ISKB02Úvod do knihovnictví P. Vizváryzk 2/0/04 1P
FF:ISKB03Informační služby a vyhledávání P. Škyříkzk 2/0/04 1P
FF:ISKB04Psaní odborných textů P. Mazáčovázk 1/1/05 1-
FF:ISKB05Informační prameny a fondy J. Kudrnáčzk 2/0/04 2Z
FF:ISKB06Metodologie informačních studií a knihovnictví L. Zbiejczuk Sucházk 1/1/04 3P
FF:ISKB07Digitální kompetence P. Mazáčovázk 2/0/04 2P
FF:ISKB08Literatura v kulturním kontextu J. Kudrnáčzk 1/1/04 1Z
FF:ISKB09Nástroje a možnosti internetu Č. Šašinkazk 1/1/04 3P
FF:ISKB10Vyhledávání informací P. Vizváryzk 1/1/04 3P
FF:ISKB11Přehled české literatury. Významná díla a interpretace. J. Kudrnáčzk 1/1/04 3P
FF:ISKB12Informační systémy P. Vizváryzk 1/1/04 4P
FF:ISKB13Právní základ pro informační služby R. Polčákzk 1/1/04 4P
FF:ISKB14Informační vzdělávání P. Mazáčovázk 1/1/04 4P
FF:ISKB15Seminář k bakalářské práci: metodologie ISK J. Kudrnáčzk 1/1/05 4P
FF:ISKB16Referenční a informační služby 1 P. Škyříkz 0/0/0 25 hodin praxe v jednom týdnu + 35 hodin samostatná práce.2 4-
FF:ISKB17Informační etika M. Lorenzzk 1/1/04 5P
FF:ISKB18Organizace informací P. Škyříkzk 1/1/04 5P
FF:ISKB19Řízení informačních institucí P. Škyříkzk 1/1/04 6P
FF:ISKB20Seminář k bakalářské práci: tvorba odborného textu J. Kudrnáčz 1/1/05 5P
FF:ISKB22Bakalářská práce J. Kudrnáčz 0/0/0 individuální konzultace a skupinové rozpravy.- 6-
FF:ISKB23Státní závěrečná zkouška J. KudrnáčSZk 0/0/0 ústní závěrečná zkouška.- 6-
81 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů pracoviště Katedra informačních studií a knihovnictví. Jsou povinni získat minimálně 25 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Je doporučeno během celého studia absolvovat minimálně jeden předmět z Bloku výzkumu a aplikace.

Blok výzkumu a aplikace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB24Terénní projekt P. Vizváryz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredit, 70 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kredity.5 --
FF:ISKB25Praxe a stáže P. Vizváryz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredit, 70 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kredity.5 --
FF:ISKB26Výzkumný seminář L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 30 hodin = 1 kredit, 60 hodin = 2 kredity, 90 hodin = 3 kredity, 120 hodin = 4 kredity, 150 hodin = 5 kreditů.5 --
FF:ISKB27Dlouhodobá zahraniční stáž M. Lorenzz 0/0/0 2 - 6 měsíční pracovní pobyt v zahraniční.15 --
FF:ISKB45Účast na konferencích P. Vizváryz 0/0/0 podle zvolené kreditové hodnoty (viz metody hodnocení).4 --
34 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB21Referenční a informační služby 2 P. Škyříkz 0/0/0 25 hodin praxe v jednom týdnu + 35 hodin samostatná práce.2 --
FF:ISKB28Redakční a oborová práce - Inflow P. Škyříkk 0/0/04 --
FF:ISKB29Tvorba webových stránek P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB30Informace, komunikace a indentita M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB31Knihovnické procesy a služby J. Stodolak 1/1/04 --
FF:ISKB32Dějiny knižní kultury J. Kudrnáčk 1/1/04 --
FF:ISKB33Informační společnost P. Mazáčováz 0/0/04 --
FF:ISKB34Filozofie informace P. Škyříkk 2/0/03 --
FF:ISKB35Knihovnické systémy a standardy P. Škyříkk 2/0/04 --
FF:ISKB36Kreativní laboratoř P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB37Humor v literatuře a kultuře J. Kudrnáčk 0/2/04 --
FF:ISKB38Informační bezpečnost P. Vizváryk 1/1/04 --
FF:ISKB39Dějiny českého knihovnictví v každodennosti P. Škyříkz 1/1/04 --
FF:ISKB40Letní škola: mistrovský kurz P. Škyříkk 0/0/0 blokový výjezd v rozsahu jednoho týdne.5 --
FF:ISKB41Čtení a čtenáři P. Mazáčovák 2/0/04 --
FF:ISKB42Bibliopedagogika P. Mazáčovák 1/1/04 --
FF:ISKB43Katalogizace P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB44Exkurze do knihoven P. Vizváryk 0/2/0 součástí bude exkurze.4 --
FF:ISKB46Prezentační a komunikační dovednosti P. Mazáčovák 1/1/03 --
FF:ISKB47Kreativita a její uplatnění J. Kudrnáčz 1/1/03 --
FF:ISKB48Digitalizace kulturního dědictví M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB49Digitální kurátorství M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB50Vyhledávání speciální dokumentů P. Vizváryk 1/1/03 --
FF:ISKB52Sociální inovace v knihovnách P. Škyříkk 0/0/14 --
FF:ISKB53Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky P. Mazáčováz 1/1/03 --
94 kreditů