FF FBISKpV Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information studies and librarianship
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-ISK_ Informační studia a knihovnictví

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB03Informační služby a vyhledávání P. Škyříkzk 2/0/04 1-
FF:ISKB01Informační věda M. Lorenzzk 2/0/04 2-
FF:ISKB05Informační prameny a fondy J. Kudrnáčzk 2/0/04 2-
FF:ISKB07Digitální kompetence P. Mazáčovázk 2/0/04 2-
FF:ISKB09Nástroje a možnosti internetu Č. Šašinkazk 1/1/04 3-
FF:ISKB13Právní základ pro informační služby R. Polčákzk 1/1/04 3-
FF:ISKB10Vyhledávání informací P. Vizváryzk 1/1/04 4-
FF:ISKB18Organizace informací P. Škyříkzk 1/1/04 5-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů pracoviště Katedra informačních studií a knihovnictví. Jsou povinni získat minimálně 28 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKB02Úvod do knihovnictví P. Vizváryzk 2/0/04 --
FF:ISKB04Psaní odborných textů P. Mazáčovázk 1/1/05 --
FF:ISKB06Metodologie informačních studií a knihovnictví L. Zbiejczuk Sucházk 1/1/04 --
FF:ISKB08Literatura v kulturním kontextu J. Kudrnáčzk 1/1/04 --
FF:ISKB11Přehled české literatury. Významná díla a interpretace. J. Kudrnáčzk 1/1/04 --
FF:ISKB12Informační systémy P. Vizváryzk 1/1/04 --
FF:ISKB14Informační vzdělávání P. Mazáčovázk 1/1/04 --
FF:ISKB15Seminář k bakalářské práci: metodologie ISK D. Lackozk 1/1/05 --
FF:ISKB16Referenční a informační služby 1 P. Škyříkz 0/0/0 25 hodin praxe v jednom týdnu + 35 hodin samostatná práce.2 --
FF:ISKB17Informační etika M. Lorenzzk 1/1/04 --
FF:ISKB19Řízení informačních institucí P. Škyříkzk 1/1/04 --
FF:ISKB20Seminář k bakalářské práci: tvorba odborného textu J. Kudrnáčz 1/1/05 --
FF:ISKB21Referenční a informační služby 2 P. Škyříkz 0/0/0 25 hodin praxe v jednom týdnu + 35 hodin samostatná práce.2 --
FF:ISKB22Bakalářská práce J. Kudrnáčz 0/0/0 individuální konzultace a skupinové rozpravy.- --
FF:ISKB23Státní závěrečná zkouška J. KudrnáčSZk 0/0/0 ústní závěrečná zkouška.- --
FF:ISKB24Terénní projekt P. Vizváryz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredit, 70 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kredity.5 --
FF:ISKB25Praxe a stáže P. Vizváryz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredit, 70 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kredity.5 --
FF:ISKB26Výzkumný seminář L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 30 hodin = 1 kredit, 60 hodin = 2 kredity, 90 hodin = 3 kredity, 120 hodin = 4 kredity, 150 hodin = 5 kreditů.5 --
FF:ISKB27Dlouhodobá zahraniční stáž M. Lorenzz 0/0/0 2 - 6 měsíční pracovní pobyt v zahraniční.15 --
FF:ISKB28Redakční a oborová práce - Inflow P. Škyříkk 0/0/04 --
FF:ISKB29Tvorba webových stránek P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB30Informace, komunikace a indentita M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB31Knihovnické procesy a služby J. Stodolak 1/1/04 --
FF:ISKB32Dějiny knižní kultury J. Kudrnáčk 1/1/04 --
FF:ISKB33Informační společnost P. Mazáčováz 0/0/04 --
FF:ISKB34Filozofie informace P. Škyříkk 2/0/03 --
FF:ISKB35Knihovnické systémy a standardy P. Škyříkk 2/0/04 --
FF:ISKB36Kreativní laboratoř P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB37Humor v literatuře a kultuře J. Kudrnáčk 0/2/04 --
FF:ISKB38Informační bezpečnost P. Vizváryk 1/1/04 --
FF:ISKB39Dějiny českého knihovnictví v každodennosti P. Škyříkz 1/1/04 --
FF:ISKB40Letní škola: mistrovský kurz P. Škyříkk 0/0/0 blokový výjezd v rozsahu jednoho týdne.5 --
FF:ISKB41Čtení a čtenáři P. Mazáčovák 2/0/04 --
FF:ISKB42Bibliopedagogika P. Mazáčovák 1/1/04 --
FF:ISKB43Katalogizace P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKB44Knižní exkurze P. Mazáčovák 0/2/0 součástí bude exkurze.4 --
FF:ISKB45Účast na konferencích P. Vizváryz 0/0/0 podle zvolené kreditové hodnoty (viz metody hodnocení).4 --
FF:ISKB46Prezentační a komunikační dovednosti P. Mazáčovák 1/1/03 --
FF:ISKB47Kreativita a její uplatnění J. Kudrnáčz 1/1/03 --
FF:ISKB48Digitalizace kulturního dědictví M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB49Digitální kurátorství M. Lorenzk 1/1/04 --
FF:ISKB50Vyhledávání speciální dokumentů P. Vizváryk 1/1/03 --
FF:ISKB52Sociální inovace v knihovnách P. Škyříkk 0/0/14 --
FF:ISKB53Gramotnosti v informační společnosti: vybrané otázky P. Mazáčováz 1/1/03 --
177 kreditů