FF FNAJApJ English Language and Literature
Název anglicky: English Language and Literature
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-AJA_ English Language and Literature

Compulsory courses (60-80 credits)

Compulsory courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJLA20001Teorie literatury a kultury I M. Kaylorzk 0/2/08 1Z
FF:AJLA20002Teorie literatury a kultury II T. Kačerzk 0/2/08 2Z
FF:AJLA20003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/2/08 2Z
FF:AJLA20004Moderní lingvistika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:AJLA20006Česká literatura v angličtině B. Fořtzk 0/2/08 --
FF:AJLA21110Zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- --
FF:AJLA21120Ústní zkouška z anglického jazyka L. Nepivodovázk 0/0/0- --
40 kreditů

Diploma Thesis

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJLA29800Seminář k magisterské diplomové práci I J. Chovanecz 0/0/06 3P
FF:AJLA29801Seminář k magisterské diplomové práci II J. Chovanecz 0/0/020 4P
FF:AJLA29850Magisterská diplomová práce J. Chovanecz 0/0/0- 4P
26 kreditů

Selective courses

Student musí absolvovat povinně volitelné předměty v rámci zaměření v rozsahu min. 36 kreditů, kromě toho také mimo své zaměření v rozsahu min. 18 kreditů, tj. celkem 54 kreditů.

Each student must pass the optional courses within their specialization in the extent of at least 36 credits, in addition to obtaining at least 18 credits outside their specialization, i.e. the total amount of 54 credits.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJLA22022Applied Linguistics: Language Acquisition J. Chamonikolasováz 0/2/06 --
FF:AJLA22065Sémantika: anglická slovesa J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA22066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJLA22068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 --
FF:AJLA22073Jazyk v reklamě J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA22082Pragmatika J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA22083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA22087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA22093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 --
FF:AJLA22095Analýza diskurzu pohádek J. Pelclovázk 0/2/06 --
FF:AJLA22098Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA22102Jazyk a ideologie J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA22106Genre and text structure J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA24054Současné britské spisovatelky J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA24065Zamilovaný/Shakespeare a láska M. Frankovázk 0/2/06 --
FF:AJLA24087Forrest Reid M. Kaylorzk 0/2/06 --
FF:AJLA24101Dramatik Tom Stoppard T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJLA24103Harry Potter: Lingvistická, literární a kulturní analýza J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA24104Aspects of Later 19th and Early 20th Century British Literature S. Hardyzk 0/2/06 --
FF:AJLA24105Aspects of 19th and 20th Century British and European Literature J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA24251Henry James a ohlasy v literární kritice J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA24252Twentieth Century Anglophone War Fiction J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA24261Anglo-Welsh Literature S. Hardyzk 0/2/06 --
FF:AJLA24262Late Victorian and Edwardian Literature S. Hardyzk 0/2/06 --
FF:AJLA24502Témata z literatury: Divadlo období restaurace J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA25047Literatura původních obyvatel M. Horákovázk 0/2/06 --
FF:AJLA25053Walt Whitman M. Kaylorzk 0/2/06 --
FF:AJLA25056Dramatik Arthur Miller T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJLA25058H.P. Lovecraft and His Followers J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA25059Beyond Postmodern Fiction: Infinite Jest by David Foster Wallace J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA25060Dramatik Eugene O’Neill T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJLA25061Moderní americké drama – proměny žánru T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJLA25062Postmodern Masterpiece: Gravity’s Rainbow by Thomas Pynchon J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA26069Britské drama ve 20. stol. a divadlo Royal Court T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJLA27051Současné indiánské komunity M. Horákovázk 0/2/06 --
FF:AJLA27053Občanská a lidská práva: srovnávací pohled J. Smithzk 0/2/06 --
FF:AJLA27074HBO's The Wire and the American City T. Pospíšilzk 0/2/06 --
FF:AJLA27076Conspiracy and Paranoia in American Fiction and Culture J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA27086Topics in American Culture: Cultural Politics and Political Cultures of the United States J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA27087How Did It Come to This? The Roots of Inequality in the US and UK in the Age of Trump and Brexit J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA27088African American Art J. Smithzk 0/2/06 --
FF:AJLA27090Fear for Your Life: Evolution, Cognition, and Frightening Entertainment T. Pospíšilzk 0/2/06 --
FF:AJLA27093Between Utopia and Dystopia: Digitality, Networks and Literature T. Kačerzk 0/2/06 --
FF:AJLA28001Postkoloniální a feministické přepisy kanonických textů J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA28042Film v Kanadě: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 --
FF:AJLA28065Canada - US Relations J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA28066Canada and Global Issues J. Chovaneczk 0/2/06 --
FF:AJLA28067 -- 0/0- --
FF:AJLA28084Austrálie domorodých obyvatel J. Chamonikolasovázk 0/2/06 --
FF:AJLA28087Austrálie: Místopis literární a filmové krajiny M. Horákovázk 0/2/06 --
FF:SAKS001Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšilzk 0/2/08 --
FF:SAKS002Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovaneczk 0/2/08 --
FF:SAKS003Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/08 --
FF:SAKS004Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšilzk 0/2/08 --
FF:SAKS011Severoamerické mezikulturní narativy M. Horákovázk 0/2/06 --
FF:SAKS012Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousekzk 0/2/06 --
FF:SAKS013Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšilzk 0/2/06 --
FF:SAKS014Současné otázky americké lingvistiky J. Chovaneczk 0/2/06 --
350 kreditů