FF FBJApV Japanistika
Název anglicky: Japanese Studies
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-JA_ Japanistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JPN111Japonský jazyk I - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 1P
FF:JPN112Japonský jazyk I - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 1-
FF:JPN113Japonské písmo I Z. Kubovčákovázk 2/0/03 1-
FF:JPN114Úvod do japanistiky I. Rumánekzk 2/0/04 1Z
FF:JPN121Japonský jazyk II - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 2P
FF:JPN122Japonský jazyk II - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 2-
FF:JPN123Japonské písmo II Z. Kubovčákovázk 0/4/04 2-
FF:JPN124Japonské dějiny I. Rumánekzk 2/04 2P
FF:JPN211Japonský jazyk III - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 3P
FF:JPN212Japonský jazyk III - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 3-
FF:JPN213Japonské písmo III Z. Kubovčákovázk 2/0/03 3-
FF:JPN214Japonská literatura I. Rumánekzk 2/0/04 3P
FF:JPN221Japonský jazyk IV - výklad systému J. Matelazk 2/0/03 4P
FF:JPN222Japonský jazyk IV - praktické cvičení J. Matelazk 0/4/04 4-
FF:JPN223Písemný projev v japonštině I I. Rumánekzk 0/2/03 4-
FF:JPN224Četba japonských textů I I. Rumánekz 0/2/03 4-
FF:JPN225Japonská společnost J. Matelazk 2/0/04 4P
60 kreditů