FSS SPR22 Sociální práce makro – inovace v organizacích
Název anglicky: Social Work Macro - Innovations in Organisations
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR898 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR899 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR800 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8800Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/010 4P
FSS:SPRn8898Metodologie diplomové práce L. Musilz 2/0/02 2Z
FSS:SPRn8899Konceptualizace diplomové práce (MAG-KOMB) K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
20 kreditů

Povinné předměty společné části

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8817Přístupy v sociální práci - vyjednávání a mediace M. Nečasovázk 1/1/010 1P
FSS:SPRn8810Evaluační výzkum J. Winklerzk 2/0/010 2Z
FSS:SPRn8822Odborná praxe a supervize 1 L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.3 2-
FSS:SPRn8829Odborná praxe a supervize 2 L. Otavaz 0/0/40 Celkem 40 hodin praxe.2 3-
FSS:VPLn8821Tvorba a implementace veřejné politiky J. Winklerzk 2/0/011 1P
36 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty specializační části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:sprn8828Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě R. Balážzk 1/1/06 3-
FSS:SPRn8833Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle I. Zelenkovázk 1/1/012 2P
FSS:SPRn8877Institucionalizace a organizace sociální práce L. Musilzk 10/10/010 3Z
FSS:VPLn8801Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 2/0/012 2-
40 kreditů

Povinně volitelné předměty specializační části

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn8824Působení na sociální prostředí klienta R. Balážzk 1/1/010 3P
FSS:SPRn8834Participativní přístup v sociální práci s klientem K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2P
FSS:VPLn8816Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 2/0/010 3P
30 kreditů