PdF NRJ2vk Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ2003Dětská literatura 1 O. Poddenezhnak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ2004Historický vývoj ruštiny 1 O. Truhlářováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ2005Kapitoly z ruské lingvistiky 1 S. Koryčánkovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 4P
PdF:RJ2009Literatura ruská 1 O. Poddenezhnak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ2010Praktická jazyková cvičení 1 O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1P
PdF:RJ2011Praktická jazyková cvičení 2 O. Truhlářováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2P
PdF:RJ2012Praktická jazyková cvičení 3 O. Truhlářovázk 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3P
PdF:RJ2014Současná ruská literatura 1 O. Poddenezhnak 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 3P
PdF:RJ2015Syntax ruštiny 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 2P
PdF:RJ2037Lexikologie a stylistika ruštiny 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 1P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:RJ2000Didaktika ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 1Z
PdF:RJ2001Didaktika ruštiny 2 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 2Z
PdF:RJ2002Didaktika ruštiny 3 S. Koryčánkovázk 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 3Z
PdF:RJ2017Didaktika literárního textu 1 S. Koryčánkováz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 1Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:RJ6005Učitelská praxe 2 S. Koryčánkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:RJ6006Učitelská praxe 3 S. Koryčánkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů