PdF P13102 Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/2/03 1P
PdF:SPp228Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/1/03 1Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Jůzovázk 0/2/06 2Z
PdF:SPp202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovák 0/2/04 3Z
PdF:SPp204Inkluzivní didaktika I. Fialovák 0/2/02 3Z
PdF:SPp206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- --
PdF:SPp526Komunikace osob se sluchovým postižením 1 R. Horákováz 0/2/02 1P
PdF:SPp527Komunikace osob se sluchovým postižením 2 R. Horákováz 0/2/02 2P
16 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 1/0/03 1P
PdF:SPp229Obor: Specifické poruchy učení V. Vojtovázk 0/4/06 1P
PdF:SPp500Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením I. Bytešníkovák 0/4/04 4P
13 kreditů

Skupina 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp528Logopedie a surdopedie 1 - NKS I. Bytešníkovázk 0/2/04 2P
PdF:SPp529Logopedie a surdopedie 1 - sluchové postižení L. Vrbecká Doležalovázk 0/2/04 2P
PdF:SPp530Logopedie a surdopedie 2 - NKS V. Vojtovázk 0/2/04 3P
PdF:SPp531Logopedie a surdopedie 2 - sluchové postižení L. Vrbecká Doležalovázk 0/2/04 3P
16 kreditů

Skupina 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp514Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 1 R. Horákovázk 0/4/08 2P
PdF:SPp515Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 2 R. Horákovázk 0/4/08 3P
16 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/06 2Z
PdF:SPp519Odborná praxe souvislá 1 - LS V. Vojtováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SPp520Odborná praxe souvislá 2 - LS V. Vojtováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:SPp521Odborná praxe souvislá 3 - LS V. Vojtováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SPp522Podpůrná opatření u žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením R. Horákovák 0/4/03 4P
PdF:SPp523Reflektivní seminář 1 - LS V. Vojtováz 0/2/03 2-
PdF:SPp524Reflektivní seminář 2 - LS V. Vojtováz 0/2/03 3-
PdF:SPp525Reflektivní seminář 3 - LS V. Vojtováz 0/2/03 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp233Získané neurogenní poruchy komunikace I. Bytešníkovák 0/2/03 4P
PdF:SPp234Balbutologie V. Vojtovák 0/2/03 2P
PdF:SPpK54Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností I. Bytešníkovák 0/2/03 3P
PdF:SPpK56Intervenční postupy - simulace u jedinců se sluchovým postižením R. Horákovák 0/2/03 3P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce V. Vojtováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů