FF FNFAVkJ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMKa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 1P
FF:FAVMKa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 2P
FF:FAVMKa030Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/010 3P
FF:FAVMKa040Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 4P
35 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMa030Odborná stáž P. Skopalz 0/0/45 1P
FF:FAVMKa050Historická poetika filmu P. Skopalzk 0/2/05 1Z
FF:FAVMKa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 1/1/05 2Z
FF:FAVMKa070Filmový průmysl P. Skopalzk 2/0/05 3Z
FF:FAVMKa080Akademické čtení a psaní P. Skopalz 0/2/05 3P
FF:FAVMKa090Filmová kritika P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti mají povinnost získat 35 kreditů za povinně-volitelné předměty.

Předměty zahraničních hostů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVz084Serial Bonds: The 007 Saga and the Poetics of Franchise Storytelling R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVz085Introduction into Screenwriting Studies Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz089Author and Brand: Cultural Discourses Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz090Social network analysis P. Skopalzk 2/0/08 --
FF:FAVz091(More Than) Scary Movies Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz092Categorical data analysis (from the elelementary procedures to correspondence analysis) P. Skopalzk 0/2/08 --
FF:FAVz093Splitscreen as Symbolic Form Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz095The Studio: Environment, Aesthetic, Fantasy P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVz096Quirky Cinema: Wes Anderson (and Beyond) Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz097Hollywood's Global Blockbusters Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz099Small nation film and television production cultures: The case of Denmark Š. Jelínek Gmiterkovázk 2/0/05 --
FF:FAVz100Volitelný předmět I: kurs absolvovaný při studiu v zahraničí J. Blažejovskýk 0/0/05 --
66 kreditů

Výzkumné a projektové semináře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp006Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu O. Pavlíkzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 --
FF:FAVp007Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp008Programové strategie televize veřejné služby J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAVp010Filmová kritika J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp011Základy redakční práce P. Skopalzk 0/2/05 --
FF:FAVp012Archivní prezervace a restaurování filmu R. Kokešzk 2/0/05 --
FF:FAVp013Teorie a praxe animovaného filmu J. Blažejovskýzk 2/0/03 --
FF:FAVp014České weby o filmech z pohledu marketingu a byznysu R. Kokešzk 1/1/05 --
FF:FAVvp001Provoz kina J. Blažejovskýzk 0/0/6 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVvp002Protektorátní kinematografie - výzkumný seminář P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
56 kreditů

Volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů celé univerzity. Mohou volit také z povinně-volitelných předmětů, pokud ovšem kredity z těchto předmětů neuplatňují v kategorii předmětů povinně-volitelných. Studenti mají povinnost získat za volitelné předměty nejméně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISB026Základní problémy teorie divadla D. Drozdzk 2/0/54 --
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:LgMB04Stylistika a poetika B. Fořtk 1/1/05 --
FF:LMKB_a401Adaptace, remediace, transmediace: literatura ve filmu P. Bubeníčekk 0/2/0 0.4 --
FF:NARX01Kapitoly z teorie vyprávění B. Fořtk 0/2/04 --
FF:TIM_M_005Sociální teorie nových médií J. Macekzk 1/1/06 --
33 kreditů