PdF P13112 Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk120Sociální politika a sociální práce L. Slepičkovák 0/0/1 12 hodin.3 4P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk100Andragogika a geragogika K. Pančochazk 0/0/2 24 hodin.8 1P
PdF:IVk118Internacionalizace oboru Speciální andragogika K. Pančochaz 0/0/0- 2-
PdF:SPk546Poruchy autistického spektra B. Bazalovázk 0/0/2 24 hodin.6 2P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk121Speciální andragogika osob se zdravotním postižením L. Procházkovázk 0/0/2 24 hodin.8 1P
PdF:IVk122Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování K. Pančochazk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:IVk123Poradenství a intervence u dospělých osob L. Procházkovázk 0/0/2 24 hodin.6 3P
PdF:IVk124Penitenciaristika a penologie K. Pančochazk 0/0/1 12 hodin.4 3P
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk125Podpora dospělých osob se smyslovým postižením M. Vrubelzk 0/0/1 12 hodin.4 3P
PdF:IVk126Odborná praxe souvislá 1 - SA L. Procházkováz 0/0/1.7 20 hodin.10 2P
PdF:IVk127Odborná praxe souvislá 2 - SA L. Procházkováz 0/0/3.3 40 hodin.10 3P
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk541Krizová intervence V. Linhartovák 0/0/1 12 hodin.6 3-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IV_DPDiplomová práce K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:IV_DPdDiplomová práce - Dokončení K. Pančochaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:IV_DPpDiplomová práce - Projekt K. Pančochaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů