Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F11403 Anglický jazyk a literatura
Název anglicky: English Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-AJ_ Anglický jazyk a literatura

Povinné předměty (60-80 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ50001Teorie literatury a kultury I J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".5+3 1Z
FF:AJ50002Teorie literatury a kultury II J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".5+3 2Z
FF:AJ50003Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasovázk 0/2/08 2Z
FF:AJ50004Moderní lingvistika J. Chovaneczk 0/2/08 1Z
FF:AJ50005Anglická filologie v českém prostředí N. Kudrnáčovázk 0/2/08 3Z
FF:AJ51000Zkouška z anglického jazyka J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- 3P
FF:AJ51100Ústní zkouška z anglického jazyka J. Chamonikolasovázk 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- 3P
FF:AJ59801Seminář k magisterské diplomové práci I J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".10 3P
FF:AJ59802Seminář k magisterské diplomové práci II J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".10 4P
FF:AJ59850Magisterská diplomová práce J. Chamonikolasováz 0/0/0 This course is NOT designated for Erasmus students! List of courses offerd by the Department of English and American studies for Erasmsus students is available at http://www.phil.muni.cz/wkaa/ under "Information for Erasmus students".- 4P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ52065Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčovázk 0/2/06 1-
FF:AJ52066Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 2-
FF:AJ52068Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčovázk 0/2/06 3-
FF:AJ52082Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclovázk 0/2/06 1-
FF:AJ52083Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJ52087Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovaneczk 0/2/06 3-
FF:AJ52089Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva K. Tomkovázk 0/2/06 1-
FF:AJ52091Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovaneczk 0/2/06 2-
FF:AJ52093Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomkovázk 0/2/06 3-
FF:AJ52098Analýza jazyka mluvených médií J. Chovaneczk 0/2/06 1-
FF:AJ54054Současné britské spisovatelky M. Frankovázk 0/2/06 2-
FF:AJ54055Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Frankovázk 0/2/06 3-
FF:AJ54090Teorie Biografie M. Kaylorzk 0/2/06 1-
FF:AJ54101Dramatik Tom Stoppard T. Kačerzk 0/2/06 2-
FF:AJ55056Dramatik Arthur Miller T. Kačerzk 0/2/06 3-
FF:AJ56071John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardyzk 0/2/06 1-
FF:AJ57051Současné indiánské komunity M. Horákovázk 0/2/06 2-
FF:AJ57053Občanská a lidská práva: srovnávací pohled M. Horákovázk 0/2/06 3-
FF:AJ57075Philip K. Dick on Screen F. Krajníkzk 0/2/06 1-
FF:AJ58056Rozmanitost kanadské zkušenosti: kanadský film od 70. let do současnosti T. Pospíšilzk 0/2/06 2-
FF:AJ58084Austrálie domorodých obyvatel M. Horákovázk 0/2/06 3-
FF:AJ59054Překlad dětské literatury J. Rambousekzk 0/2/06 1-
FF:AJ59055Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousekzk 0/2/06 2-
FF:AJ59066Styl a překlad R. Kamenickázk 0/2/06 3-
144 kreditů

Další aplikace