FF FNPGkH Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: FF N-PG_ Pedagogika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Podmínky pro ukončení navazujícího magisterského studijního stupně (hlavní/maior, kombinované studium) jsou následující:
 
  1. získání nejméně 60 kreditů za povinné předměty;
  2. 20 kreditů za dva úspěšně absolvované diplomové semináře;
  3. složení státní závěrečné magisterské zkoušky a úspěšné obhájení magisterské diplomové práce.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK008Seminář k magisterské diplomové práci I J. Zounekz 14/0/010 4P
FF:PGMK009Seminář k magisterské diplomové práci II J. Zounekz 14/0/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGMK001Srovnávací pedagogika M. Rabušicovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK002Vzdělávací politika M. Rabušicovázk 18/0/06 3Z
FF:PGMK003Filozofie výchovy a vzdělání M. Polzk 18/0/06 3P
FF:PGMK004Řízení vzdělávacích institucí M. Polz 18/0/04 1Z
FF:PGMK005Pedagogická evaluace M. Polzk 18/1/06 2Z
FF:PGMK006Kvantitativní výzkum M. Sedláčekzk 18/0/06 2P
FF:PGMK007Kvalitativní výzkum K. Šeďovázk 18/0/06 1Z
FF:PGMK101Inovace v české škole P. Novotnýz 16/0/04 --
FF:PGMK102E-learning J. Zounekz 16/0/06 --
FF:PGMK104Andragogika P. Novotnýz 16/0/04 --
FF:PGMK106Analýza kvalitativních dat K. Šeďováz 10/0/06 --
FF:PGMK201Státní závěrečná zkouška magisterská J. ZounekSZk 0/0- 4P
FF:PGMK202Magisterská diplomová práce J. Zounekz 0/0/0 individuálně.- 4P
60 kreditů