FF FDDKKPpJ Digital Culture and Creative Industries
Název anglicky: Digital Culture and Creative Industries
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-DCCI_ Digital Culture and Creative Industries

Required courses

MODULE 01 Dissertation

Posluchač absolvuje všechny předměty uvedené v tomto modulu, a to v doporučeném pořadí. Celkový počet kreditů za tento modul: 120.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_01Doktorandský seminář 1 (pramenné studium) J. Horákováz 1/1/010 1-
FF:DKKP_P_02Doktorandský seminář 2 (pramenné studium) J. Horákováz 1/1/010 2-
FF:DKKP_TH_1Obhajoba projektu disertační práce J. Horákovázk 0/0/05 2-
FF:DKKP_P_03Doktorandský seminář 3 (design výzkumu) J. Horákováz 1/1/010 3-
FF:DKKP_P_04Doktorandský seminář 4 (design výzkumu) J. Horákováz 1/1/010 4-
FF:DKKP_TH_2Prezentace výzkumného projektu J. Horákovázk 0/0/05 4-
FF:DKKP_P_05Doktorandský seminář 5 (akademické psaní a prezentační dovednosti) M. Flašarz 1/1/010 5-
FF:DKKP_P_06Doktorandský seminář 6 (akademické psaní a prezentační dovednosti) M. Flašarz 1/1/010 6-
FF:DKKP_TH_3Obhajoba tezí disertační práce J. Horákovázk 0/0/05 6-
FF:DKKP_P_07Doktorandský seminář 7 (akademické psaní a prezentační dovednosti) M. Flašarz 1/1/010 7-
FF:DKKP_TH_4Autoreferát (teze disertačního projektu) J. Horákovázk 0/0/05 7-
FF:DKKP_P_08Doktorandský seminář 8 (akademické psaní a prezentační dovednosti) M. Flašarz 1/1/010 8-
FF:DKKP_PHDDisertační práce J. Horákováz 0/0/020 8-
120 kreditů

MODULE 02 Internationalization

Posluchač absolvuje všechny předměty uvedené v tomto modulu. Celkový počet kreditů za modul je: 30 až 55 (s ohledem na náročnost splnění požadavků na ukončení příslušných předmětů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_09Zahraniční výzkumný pobyt J. Cseresz 0/0/010 --
FF:DKKP_P_10Prezentace na mezinárodní konferenci 1 J. Cseresz 0/0/05 --
FF:DKKP_P_11Odborná studie v angličtině J. Cseresz 0/0/010 --
25 kreditů
Foreign language
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
5 kreditů

MODULE 03 Competences

Zahrnuje předměty rozvíjející kompetence potřebné k vědecké práci. Posluchač je povinen absolvovat všechny předměty uvedené v tomto modulu. Celkový počet kreditů: 35.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_12Zprostředkování vědeckého poznání 1 J. Horákováz 0/2/05 --
FF:DKKP_P_13Pedagogické praktikum 1 V. Pantůčekz 0/2/05 --
FF:DKKP_P_14Management vědy a inovací F. Svobodaz 1/1/05 --
FF:DKKP_P_15Redakce odborného časopisu (JOINME) 1 M. Flašarz 0/2/05 --
FF:DKKP_P_16Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 celkem 320 hodin praxe / a total of 320 hours of work experience.15 --
35 kreditů

MODULE 04 Skills

Jedná se o metodologické oborové přednášky. Posluchač vybírá jeden ze tří předmětů dle zaměření disertační práce. Celkový počet kreditů: 5.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_17Metodologie výzkumu umění nových médií J. Csereszk 2/0/05 1-
FF:DKKP_P_18Metodologie výzkumu digitální kultury V. Pantůčekzk 2/0/05 1-
FF:DKKP_P_19Metodologie výzkumu kreativních průmyslů F. Svobodazk 2/0/05 1-
15 kreditů

MODULE 05 Knowledge

Jedná se o teoretické oborové přednášky. Posluchač vybírá jeden ze tří předmětů dle zaměření disertační práce. Celkový počet kreditů: 5.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_20Teorie umění nových médií J. Csereszk 2/0/05 2-
FF:DKKP_P_21Teorie digitální kultury V. Pantůčekzk 2/0/05 2-
FF:DKKP_P_22Teorie kreativních průmyslů F. Svobodazk 2/0/05 2-
15 kreditů

Selective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_PV_01Odborná studie 1 F. Svobodaz 0/0/010 --
FF:DKKP_PV_02Odborná studie 2 F. Svobodaz 0/0/010 --
FF:DKKP_PV_03Redakce odborného časopisu (JOINME) 2 M. Flašarz 0/2/05 --
FF:DKKP_PV_04Prezentace na domácí konferenci F. Svobodaz 0/0/05 --
FF:DKKP_PV_05Prezentace na mezinárodní konferenci 2 J. Cseresz 0/0/05 --
FF:DKKP_PV_06Pedagogické praktikum 2 V. Pantůčekz 0/2/05 --
FF:DKKP_PV_07Zprostředkování vědeckého poznání 2 F. Svobodaz 0/2/05 --
FF:DKKP_PV_08Odborná exkurze V. Pantůčekz 0/0/05 --
50 kreditů

Lecture in English

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_011Art & Cybernetics J. Horákováz 2/0/05 --
FF:TIM_BM_013Sound Poetry J. Horákováz 2/0/05 --
10 kreditů

Foreign language 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium M. Ševečkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
20 kreditů

Elective courses

State Doctoral Examination

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_SDZStátní doktorská zkouška J. HorákováSZk 0/0/0- --
0 kreditů