FF FDFASkJ Areálově-filologická studia
Název anglicky: doplnit
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-FAS_ Areálově-filologická studia

Úvodní informace / Pokyny

Ve standardní době studia doktorand musí získat celkem 240 kreditů, a to:
  • 170 kreditů za absolvování povinných předmětů,
  • 70 kreditů za asbsolvování povinně volitelných předmětů.

Povinné předměty

Předměty FASD02 Doktorský seminář (5 kreditů) a FASD03 Specializační seminář (5 kreditů) student opakovaně zapisuje i ve 2. a 3./4. roce studia, celkem tedy 3x za studium.
Předmět FASD04 Publikace odborné studie (10 kreditů) student zapisuje nejméně dvakrát v průběhu studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:FASD01Obecná metodologie V. Štěpánekz 0/0/0 3x 2 hodiny.5 --
FF:FASD02Doktorský seminář V. Štěpánekz 0/0/05*3 --
FF:FASD03Specializační seminář V. Štěpánekz 0/05*3 --
FF:FASD04Publikace odborné studie V. Štěpánekz 0/0/010*2 --
FF:FASD05Recenze v odborném periodiku V. Štěpánekz 0/0/05 --
FF:FASD06Vystoupení na zahraniční konferenci V. Štěpánekz 0/0/015 --
FF:FASD07Vystoupení na konferenci v ČR/SR V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASD08Zahraniční studijní stáž I V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASD09Grantový projekt V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASD10Publikace odborné studie (zahraniční) V. Štěpánekz 0/0/015 --
FF:FASD11Výuka odborného předmětu V. Štěpánekz 0/0/010 --
FF:FASDDPDisertační práce V. Štěpánekz 0/025 --
FF:FASDTEZETeze disertační práce V. Štěpánekz 0/0/05 --
170 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student je povinen získat celkem 70 kreditů za absolvování povinně volitelných předmětů, a to:

  • 25 kreditů za teoretické oborové předměty,
  • 5 kreditů za zkoušku ze světového jazyka,
  • 5 kreditů za zkoušku z dalšího slovanského jazyka (tento jazyk musí být odlišný od jazyka, v němž získal magisterské vzdělání, a nesmí jít o studentův mateřský jazyk),
  • 35 kreditů za ostatní povinně volitelné předměty.

Teoretické předměty

Student během studia absolvuje povinně volitelné teoretické předměty v úhrnné hodnotě alespoň 25 kreditů. Z toho 10 kreditů musí získat za předměty z bloku I, a dalších 15 kreditů za předměty z bloku II.

Teoretické předměty I - areálová studia

Student absolvuje nejméně jeden předmět z bloku areálových teoretických předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FASDT01Historicko-politické a kulturní aspekty areálu jihovýchodní Evropy V. Štěpánekzk 0/0/010 --
FF:FASDT02Historicko-politické a kulturní aspekty areálu střední Evropy V. Štěpánekzk 0/0/010 --
FF:FASDT03Historicko-politické a kulturní aspekty areálu východní Evropy V. Štěpánekzk 0/0/010 --
30 kreditů
Teoretické předměty II - doplňující teoretické předměty

Student absolvuje nejméně jeden předmět z bloku doplňujících teoretických předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LIKOT05Teorie kulturních areálů I. Pospíšilzk 0/0/015 --
FF:SLJAT04Kritická diskurzivní analýza J. Gazdazk 0/015 --
FF:SLOLT02Slovanské literární areály I. Pospíšilzk 0/0/015 --
45 kreditů

Jazyková kompetence

Student musí během studia získat 5 kreditů za zkoušku z anglického, či německého jazyka a 5 kreditů za absolvování předmětu dalšího slovanského jazyka odlišného od toho, z nějž vykonal magisterskou státní závěrečnou zkoušku či jeho mateřského jazyka.

Světový jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
10 kreditů
Slovanský jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:FASDJDalší slovanský jazyk V. Štěpánekzk 0/0/05 --
10 kreditů

Ostatní povinně volitelné předměty

Student během studia absolvuje výběrové povinně volitelné předměty v úhrnné hodnotě alespoň 35 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FASDV01Popularizační publikační a přednáškové aktivity V. Štěpánekz 0/0/05 --
FF:FASDV02Publikace odborné studie V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASDV03Příspěvek na konferenci V. Štěpánekz 0/05 --
FF:FASDV04Recenzní činnost V. Štěpánekz 0/05 --
FF:FASDV06Zahraniční studijní stáž II V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASDV07Organizační a ediční činnost V. Štěpánekz 0/0/010 --
FF:FASDV08Grantová činnost V. Štěpánekz 0/010 --
FF:FASDV09Spolupráce s médii V. Štěpánekz 0/0/05 --
60 kreditů