Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

FF FBRSpCZV Ruská studia (neaktivní)
Název anglicky: Russian Studies
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Doporučený průchod studijním plánem

Podzimní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb001Jazyková cvičení I T. Zaňkoz 0/4/05 --
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 --
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I O. Bergerz 1/1/05 --
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 --
25 kreditů

Jarní semestr

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb002Jazyková cvičení II T. Zaňkozk 0/4/05 --
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu O. Bergerz 0/2/05 --
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II O. Bergerzk 1/1/05 --
FF:RSb012Přehled ruské literatury II J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 --
25 kreditů