Drilování


Proč opakování s prodlevami funguje?

Graf znázorňuje, jak účinkuje opakování (drilování) na vaši paměť. Pokud si na 'kartičku' vzpomínáte zhruba na 90 %, je vhodné si učivo zopakovat.

Obrázek: Graf znázorňuje, jak účinkuje opakování (drilování) na vaši paměť. Pokud si na 'kartičku' vzpomínáte zhruba na 90 %, je vhodné si učivo zopakovat.

Vodorovná osa grafu jsou dny, svislá osa grafu je pravděpodobnost, s jakou si odpověď kartičky pamatujete. Černý kroužek vlevo nahoře značí začátek učení - moment, kdy jste si odpověď zapamatovali.

Nezáleží na tom, zda si v ten samý den odpověď procvičujete jednou nebo vícekrát, stejně ji začnete okamžitě zapomínat (to znázorňuje první modrá křivka - po několika dnech už je 50% pravděpodobnost, že jste znalost zapomněli). Tvar této křivky zapomínání se však zásadně mění, pokud si znalost připomenete (v obrázku jsou to další barevné křivky). Systém počítá pro každou kartičku vhodný den, kdy si ji máte připomenout.

První opakování systém stanoví na okamžik, kdy si odpověď pamatujete s 90% pravděpodobností. Opakováním si znalost opět připomenete a s 90% pravděpodobností si ji udržíte o něco déle než při prvním opakování, systém tedy předepíše další opakování o něco později. Naopak v případě zapomenutí již v okamžiku opakování (tlačítka 3-6 v aplikaci) je otázka zřejmě těžší než systém předpokládal, takže po jejím opětovném naučení ve fázi drilu stanoví systém kratší interval opakování, a i v budoucnu bude u této otázky intervaly prodlužovat méně razantně.

Intervaly mezi opakováním se stále prodlužují a vaše znalost se přesouvá do dlouhodobé paměti, což znamená, že jste si znalost osvojili.

Informační systém • Poslední změna: 29. 4. 2009 14:24.51