Co dál


Další vývoj agendy

Očekáváme rozvoj v těchto oblastech:

Vylepšení algoritmu pro předkládání kartiček k opakování
K vylepšení algoritmu potřebujeme získat data o tom, jak se uživatelé z MU učí - nacvičit algoritmus na naše mozky. Pomůžete nám, pokud si aktivujete některou učebnici a budete se ji seriózně učit. Děkujeme!
Vylepšení algoritmu plánování kartiček
Více statistik v aplikaci
Uživatelé poptávají do aplikace grafy intervalů a faktorů, počty kartiček naučených za určitou dobu, vlastní křivky zapomínání apod.
Přidávání změn v kartičkách od jiných uživatelů
Pokud uživatelům nevyhovují některé kartičky v učebnici, mohou si je upravit, aby se jim lépe učily. V budoucnu si budou moci prohlížet úpravy i ostatních uživatelů a případné změny ukládat i u sebe.
Oznamování změn v aktivovaných učebnicích
Informační systém • Poslední změna: 18. 5. 2009 14:59.09