HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál, 2012. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sluchové postižení - úvod do surdopedie
Název česky Sluchové postižení - úvod do surdopedie
Název anglicky Hearing Impairment - An Introduction to Deaf Education
Autoři HORÁKOVÁ, Radka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha. Praha, 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob, 2012.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061971
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-262-0084-0
Klíčová slova česky sluchové postižení surdopedie český znakový jazyk kultura Neslyšících hluchoslepota
Klíčová slova anglicky hearing impairment deaf education Czech sign language Deaf culture deafblindness
Štítky hearing impairment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Radka Horáková, Ph.D., učo 22250. Změněno: 8. 4. 2013 22:36.
Anotace
Publikace je zaměřena na problematiku sluchového postižení a přináší poznatky z oboru surdopedie. Charakterizován je zde proces diagnostiky sluchového postižení a popsány možnosti korekce sluchových vad. Hlavní pozornost publikace je věnována informacím z oblasti vzdělávání a možnostem péče o jedince s postižením sluchu. V této souvislosti jsou zde publikovány výsledky výzkumného šetření, které byly realizovány v rámci Výzkumného záměru MSM0021622443. Zároveň kniha přibližuje témata týkající se tlumočnického procesu v České republice, jazykové a kulturní menšiny Neslyšících a možností komunikace osob s duálním smyslovým postižením.
Anotace anglicky
The publication deals with issues of hearing impairment and it brings knowledge from Deaf Education. It describes the process of hearing loss diagnose and a possibilities of hearing impairment compensation. The main goal of this study covers current information from the deaf education field and a scale of options available for people with hearing loss. In this context there are published a result of research, that was conducted within a research project n. MSM0021622443. The book also describes following topics: interpreting process in the Czech Republic, the Deaf Culture and the possibilites of communication in deafblind community.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2023 17:20