GALVAS, Milan, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav STRÁNSKÝ. Stávka a právo na stávku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 143 s. Acta universitatis Brunensis, svazek 435. ISBN 978-80-210-6036-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stávka a právo na stávku
Název česky Stávka a právo na stávku
Název anglicky The Strike and the Right to Strike
Autoři GALVAS, Milan (203 Česká republika, garant, domácí), Jan HORECKÝ (203 Česká republika, domácí), Jana KOMENDOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jaroslav STRÁNSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 143 s. Acta universitatis Brunensis, svazek 435, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00064095
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6036-4
Klíčová slova česky Stávka; Kolektivní pracovní spory; Odbory
Klíčová slova anglicky The Strike; Collective Labour Disputes; Trade Unions
Štítky Czech labour law, Munipress, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Jana Komendová, Ph.D., učo 40001. Změněno: 3. 4. 2013 19:48.
Anotace
Hromadné přerušení práce zaměstnanci za účelem prosazení hospodářských a sociálních cílů – běžně nazývané stávka – je vždy velmi účinným nástrojem, kterým mohou zaměstnanci nutit zaměstnavatele k respektování jejich požadavků, nebo alespoň k diskusi o těchto požadavcích. Autoři předkládané práce se pokusili analyzovat stávku v širších souvislostech jako nástroj kolektivního pracovního práva a odlišit ji od jiných nástrojů, se kterými vykazuje některé společné znaky. Pokusili se rovněž stručně uvést právní úpravu stávky v některých zemích, především Evropy pro porovnání přístupu k problematice.
Anotace anglicky
Mass interruptions staff in order to promote economic and social objectives – commonly called a strike – it is always a very powerful tool, employees can compel employers to respect their demands, or at least to discuss these requirements. The authors of this study tried to analyze strike in a broader context as an instrument of collective labor law and distinguish it from other instruments which have some common features. They tried to also briefly introduce legislation strikes in some countries, especially Europe to compare the approach to the issue.
Návaznosti
MUNI/A/0925/2011, interní kód MUNázev: Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období, nástroje (Akronym: Liberalizace)
Investor: Masarykova univerzita, Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období, nástroje, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/A/1006/2010, interní kód MUNázev: Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období (Akronym: Liberalizace pracovního práva)
Investor: Masarykova univerzita, Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Stavka_a_pravo_na_stavku.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Georgala, P. 11. 5. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1089121/Stavka_a_pravo_na_stavku.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1089121/Stavka_a_pravo_na_stavku.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1089121/Stavka_a_pravo_na_stavku.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1089121/Stavka_a_pravo_na_stavku.pdf?info
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:32, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba JUDr. Jan Horecký, Ph.D., učo 104220
  • osoba doc. JUDr. Milan Galvas, CSc., učo 2327
  • osoba JUDr. Jana Komendová, Ph.D., učo 40001
  • osoba JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., učo 61012
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Jan Horecký, Ph.D., učo 104220
  • osoba doc. JUDr. Milan Galvas, CSc., učo 2327
  • osoba JUDr. Jana Komendová, Ph.D., učo 40001
  • osoba JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., učo 61012
Atributy
 

Stavka_a_pravo_na_stavku.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1089121/Stavka_a_pravo_na_stavku.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1089121/Stavka_a_pravo_na_stavku.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
860,5 KB
Hash md5
33b3ad6270750d48024882f47dd78681
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:32

Stavka_a_pravo_na_stavku.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1089121/Stavka_a_pravo_na_stavku.txt
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1089121/Stavka_a_pravo_na_stavku.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
322,1 KB
Hash md5
e3fdf525263dca3244810e3aa39be74b
Vloženo
Po 11. 5. 2015 11:36
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 6. 2024 07:58