KYLOUŠEK, Petr, Klára KOLINSKÁ, Kateřina PRAJZNEROVÁ, Tomáš POSPÍŠIL, Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ a Petr HORÁK. Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film = Nous-eux-moi : la quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 283 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně; č. 387. ISBN 978-80-210-5061-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Us-them-me : the search for identity in Canadian literature and film = Nous-eux-moi : la quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens
Název česky My, oni, já : hledání identity v kanadské literatuře a filmu
Autoři KYLOUŠEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Klára KOLINSKÁ (203 Česká republika, domácí), Kateřina PRAJZNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš POSPÍŠIL (203 Česká republika, domácí), Eva VOLDŘICHOVÁ BERÁNKOVÁ (203 Česká republika) a Petr HORÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vyd. 1. Brno, 283 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně; č. 387, 2009.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/09:00058598
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5061-7
Klíčová slova česky identita; jinakost; anglo kanadská literatura; francouzsko kanadská literatura; kanadský film
Klíčová slova anglicky identity; otherness; English Canadian literature; French Canadian literature; Canadian film
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Alena Rokosová, učo 107259. Změněno: 23. 4. 2013 14:43.
Anotace
Canada represents a unique environment for studying literary and cultural questions of the relations between various linguistic, ethnocultural, social and individual identities. Both Anglophone Canadian and Francophone Canadian literatures, as well as the film, have been impacted by issues including images of one's self and the other, identity and alterity, integration and exclusion, hybridization and the mixing of values. The book develops a synthesis based on an analysis of contrasting points of view: Anglophone Canadian and Francophone Canadian as well as the points of view of Canada's First Nations, immigrant communities and other groups. Literary works and films are examined through the prism of cultural identity models ranging from conceptualized and theoretically based discourses to non conceptualized poses; the structuring and dynamics of systems of values is examined using integrating and separatist factors. This approach allows to show the relationship between diversity and unity.
Anotace česky
Kniha mapuje problematiky vztahu mezi jednotlivými typy jazykových, etnickokulturních, sociálních a individuálních identit: obraz sebe a druhého, identity a alterity, integrace a exkluze, hybridizace a mísení hodnot ve francouzskokanadské literatuře, anglokanadské literatuře a kanadském filmu. Východiskem analýza vzájemně křížených pohledů: hlediska anglokanadského, francouzsko-kanadského, hlediska původních obyvatel, imigrantů. Na kulturní literární dění je nahlíženo prismatem kulturních identitárních vzorců, od konceptualizovaných a teoreticky podložených diskurzů po nekonceptualizované postoje; je přihlíženo ke strukturaci a dynamice hodnotového pole, na faktory integrační a separační. Oblast literatury je vsazena do širšího mimoliterárního kontextu: na jedné straně je problematika identity, alterity, universalismu a multikulturalismu situována do obecného filozoficko historického rámce; na druhé straně je přihlédnuto ke kulturní oblasti, kde se jazyková bariéra oslabuje a vytváří předpoklady k jednotícímu přístupu, a to ve vizuálním umění, ve filmu. Takový přístup dovolí zmapovat dialektiku kulturní jednoty a mnohosti.
Návaznosti
GA405/06/0096, projekt VaVNázev: Různost a jednota v kanadské literatuře
Investor: Grantová agentura ČR, Různost a jednota v kanadské literatuře
VytisknoutZobrazeno: 19. 6. 2024 00:36