JANKO, Tomáš. Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. 1. elektron. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 142 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Sv. 30. ISBN 978-80-210-6400-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
Název anglicky Nonverbal items in geography textbooks as an instrument for didactical transformation
Autoři JANKO, Tomáš.
Vydání 1. elektron. vydání. Brno, 142 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Sv. 30, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6400-3
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013
Klíčová slova česky evaluace učebnic; nonverbální prvky; zeměpis; učebnice
Klíčová slova anglicky textbook evaluation; visuals; geography; textbooks
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Bibliografie 183 záznamů
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 24. 2. 2015 16:36.
Anotace
Publikace se zaměřuje na problematiku nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu pro základní školy a jejich hodnocení z hlediska potenciálu napomáhat při porozumění učivu. Východiskem je předpoklad, že efektivní fungování nonverbálních prvků jako didaktických prostředků může být posíleno jejich odpovídajícím ztvárněním. K vysvětlování je přistupováno z hlediska teorie učebnic a prostřednictvím konceptů didaktické transformace a zprostředkovávání vzdělávacího obsahu. Jádrem publikace je představení výzkumu, který se zaměřoval na posuzování typů nonverbálních prvků v učebnicích zeměpisu. Kromě toho bylo zjišťováno žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků. Výsledky výzkumu odpovídají na otázky týkající se didaktické vybavenosti současných českých učebnic zeměpisu pro základní školy.
Anotace anglicky
The publication focuses on the issue of visuals in geography textbooks for basic education and the assessment of their potential to assist pupils’ understanding of the subject matter. A key assumption is that the didactical functioning of the visuals can be supported through their appropriate design. The theoretical background is represented by research on textbooks and the concepts of didactic transformation and representation of the subject matter. The aim of the publication is to present conducted research, which was focused on the evaluation of types of visuals in Czech geography textbooks. Pupils’ evaluation of visuals was examined too. Results allow answering questions that deal with the assessment of the didactical qualities of contemporary geography textbooks for basic education.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2021 20:31