NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-7131-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojmy estetiky: analytický přístup
Název anglicky Aesthetic Concepts: An Analytical Approach
Autoři NIEDERLE, Rostislav.
Vydání 2. vyd. Brno, 172 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7131-5
Štítky Munipress, munipress-propagace
Změnil Změnila: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D., učo 179690. Změněno: 20. 1. 2019 22:12.
Anotace
Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument.
Anotace anglicky
The text introduces some concepts which are related, in a way, to the conception of Aesthetics as the theory of art criticism. Through a publicly accessible form of writing, namely argumentation, the text can be catergorized as part of the wide stream of analytical Aesthetics. The writing method has two aspects: an explication of facts on the one hand, an analysis on the other. Many structured considerations appear as the text moves along, and that is why the whole is opened with a short explanation of the concept of argument.
Návaznosti
MUNI/A/0861/2013, interní kód MUNázev: Umělecká reprezentace a interdisciplinarita (Akronym: URI)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 28. 7. 2021 17:01