JANÍK, Miroslav, Karolína PEŠKOVÁ a Tomáš JANÍK. Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2014, roč. 8, č. 3, s. 47-70. ISSN 1802-4637.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo
Název česky Standardy pro učitelské vzdělávání jako cesta ke kvalitě: reflexe vývoje ve Spolkové republice Německo
Název anglicky Standards for Teacher Education as a Road towards Quality: Reflections on Development in Germany
Autoři JANÍK, Miroslav (203 Česká republika, domácí), Karolína PEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Tomáš JANÍK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Orbis Scholae, Praha, Karolinum, 2014, 1802-4637.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00077745
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky standardy;učitelské vzdělávání;kvalita vzdělávání;evaluace
Klíčová slova anglicky standards;teacher education;quality of education;evaluation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 8. 1. 2019 09:42.
Anotace
Studie je analýzou koncepce a vývoje Standardů pro učitelské vzdělávání, které jsou ve Spolkové republice Německo vytvářeny na objednávku Konference ministrů kultury (KMK). Jejich deklarovaným cílem je zvýšit kvalitu ve vzdělávání prostřednictvím vymezení a ověřování kompetencí absolventů učitelství a souvisejících evaluací učitelského vzdělávání. V tomto textu je analyzován vývoj problematiky z pohledu badatelů stojících vně daný systém a v závěru je vztahován k situaci v České republice. V úvodu jsou předloženy základní informace o kontextu problematiky, tj. o učitelském vzdělávání v Německu. Následně jsou popsána teoretická východiska KMK standardů a rozebrána na pozadí přístupu tzv. nového řízení. Poté jsou standardy na konkrétních příkladech představeny. V závěrečné části je uvedeno, jak se situace kolem standardizace učitelského vzdělávání dále vyvíjela, co bylo přijímáno pozitivně a co se stalo předmětem kritiky.
Anotace anglicky
The study analyses the concept and development of Standards for teacher education in Germany which were developed on request of The Conference of German Education Ministers (KMK). Their declared aim is to enhance the quality of education by means of defining and checking competencies of graduates of teacher education programmes and related evaluations of teacher education. In this context, we analyse the development of this issue from the point of view of researchers who stand outside the system and conclude by comparing the situation with the Czech Republic. In the introductory part, we present basic information about the context of the topic, i.e. about the teacher education in Germany. Then we describe theoretical background of the KMK standards and analyse them in the context of the new public management. Next we introduce the standards by presenting concrete examples. In the concluding part, we mention how the situation of standardisation of teacher education has developed, what has been positively accepted and what has been criticized.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 04:45