BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, roč. 43, č. 3, s. 397-415. ISSN 1941-5265. doi:10.1080/19415257.2016.1194876.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development
Název česky Mezigenerační učení mezi učiteli : zjevné a skryté formy profesního rozvoje
Autoři BRÜCKNEROVÁ, Karla (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Professional Development in Education, Taylor&Francis, 2017, 1941-5265.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.231
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00094658
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2016.1194876
UT WoS 000401932700006
Klíčová slova anglicky intergenerational learning; teachers’ continuing professional development; typology of learning; learning content; learning interaction; workplace learning
Štítky intergenerational learning, rivok, teachers professional development
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 18. 3. 2020 16:47.
Anotace
This article interprets data from qualitative research into intergenerational learning (IGL) among teachers at Czech primary and secondary schools. The objective of the text is to answer the question: What are teachers of different generations learning from one another in schools and in what ways does this learning take place? Drawing on a framework adapted from Illeris, we perceive the basic principle of learning as content acquisition through interaction. Therefore, our answer has the form of an overview of forms of content (acceptable specific item, acceptable aggregate, challenging specific item, challenging aggregate, complex challenge) and forms of interaction (perception, experience, transmission, participation, perception). The data were collected through 22 interviews with teachers. The analysis employs selected procedures based in grounded theory. This allowed us to define four types of IGL: adopting IGL, transformative IGL, exploratory IGL and inspiration-taking IGL. This typology is discussed regarding its usefulness for understanding and planning teachers’ continuing professional development.
Anotace česky
Článek interpretuje data z kvalitativního výzkumu mezigeneračního učení (MGU) mezi učiteli na českých základních školách. Cílem textu je odpovědět na otázku, co se od sebe učitelé z různých generací učí a jaké má MGU podoby. Na základě Illerisova konceptu je učení vymezeno jako osvojování obsahu skrze interakci. Proto má naše odpověď podobu přehledu obsahů (přijímaná jednotlivost, přijímaný komplexní obsah, jednotlivost spojená s výzvou, komplexní obsah spojený s výzvou)a forem interakcí (percepce, zkušenost, transmise, participace, percepce). Data byla sbírána skrze 22 kvalitativních rozhovorů s učiteli. Analýza využívá vybraných procesů zakotvené teorie. Na tomto základě byly definovány čtyři typy MGU: přijímající MGU, transformující MGU, hledající MGU a MGU inspirující se. Tato typologie je diskutována vzhledem k její využitelnosti pro porozumění a plánování profesního rozvoje učitelů.
Návaznosti
GA13-07234S, projekt VaVNázev: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
Investor: Grantová agentura ČR, Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
VytisknoutZobrazeno: 10. 6. 2023 06:05