TOUŠOVÁ, Zuzana, Jean FROMENT, Peter OSWALD, Jaroslav SLOBODNÍK, Klára HILSCHEROVÁ, Kevin V. THOMAS, Knut Erik TOLLEFSEN, Malcolm REID, Katherine LANGFORD a Luděk BLÁHA. Identification of algal growth inhibitors in treated waste water using effect-directed analysis based on non-target screening techniques. Journal of Hazardous Materials, Amsterdam: Elsevier Science BV., 2018, roč. 358, September, s. 494-502. ISSN 0304-3894. doi:10.1016/j.jhazmat.2018.05.031.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Identification of algal growth inhibitors in treated waste water using effect-directed analysis based on non-target screening techniques
Autoři TOUŠOVÁ, Zuzana (203 Česko, domácí), Jean FROMENT (276 Německo), Peter OSWALD (703 Slovensko), Jaroslav SLOBODNÍK (703 Slovensko), Klára HILSCHEROVÁ (203 Česko, domácí), Kevin V. THOMAS (36 Austrálie), Knut Erik TOLLEFSEN (578 Norsko), Malcolm REID (578 Norsko), Katherine LANGFORD (578 Norsko) a Luděk BLÁHA (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Journal of Hazardous Materials, Amsterdam, Elsevier Science BV. 2018, 0304-3894.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 7.650
Kód RIV RIV/00216224:14310/18:00105657
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.05.031
UT WoS 000442334400054
Klíčová slova anglicky Contaminants of emerging concern; Effect directed analysis; Fractionation; Non-target screening; Toxicity drivers
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Hylsová, Ph.D., učo 211937. Změněno: 18. 1. 2019 15:05.
Anotace
Growth inhibition of freshwater microalga Pseudokirchneriella subcapitata caused by a waste water treatment plant (WWTP) effluent extract was investigated using an effect directed analysis (EDA) approach. The objective was to identify compounds responsible for the toxicity by combining state-of-the-art sampling, bioanalytical, fractionation and non-target screening techniques. Three fractionation steps of the whole extract were performed and bioactive fractions were analysed with GC (xGC)-MS and LC-HRMS. In total, 383 compounds were tentatively identified, and their toxicity was characterized using US EPA Ecotox database, open scientific literature or modelled by ECOSAR. Among the top-ranking drivers of toxicity were pesticides and their transformation products, pharmaceuticals (barbiturate derivatives and macrolide antibiotics e.g. azithromycin), industrial compounds or caffeine and its metabolites. Several of the top-ranking pesticides are no longer registered for use in plant protection products or biocides in the Czech Republic (e.g. prometryn, atrazine, acetochlor, resmethrin) and some are approved only for use in biocides (e.g. terbutryn, carbendazim, phenothrin), which indicates that their non-agricultural input into aquatic environment via WWT'Ps should be carefully considered. The study demonstrated a functional strategy of combining biotesting, fractionation and non-target screening techniques in the EDA study focused on the identification of algal growth inhibitors in WWTP effluent.
Návaznosti
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761, interní kód MUNázev: RECETOX RI - OP VVV (Akronym: RECETOX RI)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
LM2015051, projekt VaVNázev: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (Akronym: RECETOX RI)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
603437, interní kód MUNázev: SOLUTIONS - Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management (Akronym: SOLUTIONS)
Investor: Evropská unie, 7. rámcový program EU, Spolupráce
VytisknoutZobrazeno: 4. 8. 2020 02:31