HLAĎO, Petr, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Klára HARVÁNKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Jaroslav GOTTFRIED, Karel REČKA, Markéta PETROVOVÁ, Bohumil POKORNÝ a Ilona ŠTOROVÁ. Work Ability among Upper-Secondary School Teachers : Examining the Role of Burnout, Sense of Coherence, and Work-Related and Lifestyle Factors. International Journal of Environmental Research and Public Health. Molecular Diversity Preservation International, 2020, roč. 17, č. 24, s. 9185-9207. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249185.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Work Ability among Upper-Secondary School Teachers : Examining the Role of Burnout, Sense of Coherence, and Work-Related and Lifestyle Factors
Název česky Pracovní schopnost učitelů středních škol : zkoumání role syndromu vyhoření, smyslu pro koherenci, pracovních faktorů a faktorů životního stylu
Autoři HLAĎO, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Klára HARVÁNKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí), Jaroslav GOTTFRIED (203 Česká republika, domácí), Karel REČKA (203 Česká republika, domácí), Markéta PETROVOVÁ (203 Česká republika, domácí), Bohumil POKORNÝ (203 Česká republika, domácí) a Ilona ŠTOROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání International Journal of Environmental Research and Public Health, Molecular Diversity Preservation International, 2020, 1660-4601.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.468 v roce 2018
Kód RIV RIV/00216224:14210/20:00114897
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17249185
UT WoS 000602816400001
Klíčová slova česky pracovní schopnost; syndrom vyhoření; koherence; pracovní zátěž;
Klíčová slova anglicky work ability; burnout; coherence; workload;
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 15. 4. 2021 14:22.
Anotace
Maintaining and promoting teachers’ work ability is essential for increasing productivity and preventing early exit from the teaching profession. This study aimed to identify the predictors of work ability among upper-secondary school teachers and examine the mediating role of burnout. A large and diverse group of Czech upper-secondary school teachers was surveyed to address this goal. The sample comprised 531 upper-secondary school teachers (50.0 ± 9.94 years, 19.9 ± 10.62 in the teaching profession, 57.6% females). Relatively greater empirical support was found for the effects of burnout, sense of coherence, work–life balance, and perceived relationships in the school environment on work ability than for the impact of age, homeroom teacher duties, workload, and caring for elderly relatives. Furthermore, burnout served as an important mediator of the relationship between sense of coherence and work ability. Teachers with a higher sense of coherence are thus better able to cope with adverse work circumstances and identify and mobilize internal and external resources to prevent professional exhaustion and the subsequent decline in work ability. The study can guide interventions on the work ability of teachers.
Anotace česky
Udržení a podpora pracovní schopnosti učitelů je zásadní pro zvýšení pracovní výkonnosti a prevenci předčasných odchodů z učitelské profese. Cílem této studie bylo identifikovat prediktory pracovní schopnosti učitelů středních škol a prozkoumat mediační roli syndromu vyhoření. K naplnění tohoto cíle byla zkoumána různorodá skupina českých učitelů středních škol. Vzorek je tvořen 531 učiteli středních škol (50,0 ± 9.94 roků; 19,9 ± 10,62 roků v učitelské profesi; 57,6% žen). Na pracovní schopnost má větší vliv syndrom vyhoření, smysl pro soudržnost, work-life balance a vnímané vztahy v pracovním prostředí, než věk, pracovní povinnosti spojené s výkonem funkce třídního učitele, pracovní zátěž a péče o stárnoucí příbuzné. Dále bylo zjištěno, že syndrom vyhoření je významným mediátorem vztahu mezi smyslem pro koherenci a pracovní schopností. Učitelé s vyšším smyslem pro koherenci tak lépe zvládají nepříznivé pracovní okolnosti a identifikují a mobilizují vnitřní a vnější zdroje, aby zabránili profesnímu vyčerpání a následnému poklesu pracovní schopnosti. Studie poskytuje empiricky podložená data pro podporu pracovní schopnosti učitelů.
Návaznosti
TL02000290, projekt VaVNázev: Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (Akronym: Profesní seniorita)
Investor: Technologická agentura ČR, ÉTA
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2021 20:30