KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA and Gabriela VYSKOČILOVÁ. Izotopy pro datování a jejich další využití (Isotopes for dating and their other uses). In Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech. 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Izotopy pro datování a jejich další využití
Name in Czech Izotopy pro datování a jejich další využití
Name (in English) Isotopes for dating and their other uses
Authors KLONTZA, Věra, Jiří PŘÍHODA and Gabriela VYSKOČILOVÁ.
Edition Konference konzervátorů-restaurátorů v Klatovech, 2021.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW INformace o konferenci na stránkách organizátora: Metodické centrum konzervace Program konference s abstrakty
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Izotopy; izotopy v archeologii; datování; rekonstrukce diet; mobilita
Keywords in English Isotopes; isotopes in archaeology; dating;reconstruction of ancient diets; mobility
Tags chemie, Izotopy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Renata Macholdová, učo 216933. Changed: 31/1/2022 11:00.
Abstract
Cílem příspěvku bylo obeznámit konzervátory pracující s archeologickým materálem, jaké možné metody je použít v případě organických archeologických materiálů a jaké zvláštní konzervátorské přístupy si tyto metody dále vyžadují.
Abstract (in English)
The aim of the paper was to acquaint conservators working with archaeological material, what possible methods to use in the case of organic archaeological materials and what special conservation approaches these methods require.
PrintDisplayed: 14/6/2024 01:24