Informační systém MU
DOLEŽALOVÁ, Iva. Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů. (Overlaps of Judaism into Early Christian Holidays. Jewish Backgound of Christian Rituals). In Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů.
Name in Czech Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů.
Name (in English) Overlaps of Judaism into Early Christian Holidays. Jewish Backgound of Christian Rituals
Authors DOLEŽALOVÁ, Iva.
Edition Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60304 Religious studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) raněkřesťanské svátky, židovské svátky a rituály, křest, společné stolování
Keywords in English early Christian holidays, Jewish Holidays, rituals, baptism, common meals
Tags academic study of religion, Community, cultural identity, early Christianity, rituals
Changed by Changed by: Mgr. Ivona Vrzalová, učo 361753. Changed: 22/1/2023 20:45.
Abstract
Přednáška se zabývá dílčím tématem z dějin raně křesťanských rituálů jako součásti procesů vytváření svébytné křesťanské identity. Téma je představeno ve vazbě na proces formování pravidel pro společné stolování, rituál křtu a strukturování liturgického roku. Na uvedených příkladech ukazuje, jaký vliv měly židovské rituály a svátky na raně křesťanskou rituální praxi a zaměřuje se na formativní prvky náboženské změny spojené s ustavováním specificky křesťanské identity.
Displayed: 2/10/2023 18:13