BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí (Imagination as The Dynamic Aspect of our Being). In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999, p. 318-338. ISBN 80-7239-034-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Imaginace jako dynamizmus našeho bytí
Name (in English) Imagination as The Dynamic Aspect of our Being
Authors BABYRÁDOVÁ, Hana.
Edition 1. vyd. Brno, Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace, p. 318-338, 1999.
Publisher Nakladatelství Doplněk
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/99:00002167
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7239-034-1
Keywords in English art; education; imagination; symbol; child; creativity thinking
Tags art, child, creativity thinking, Education, Imagination, symbol
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 2/1/2001 11:44.
Abstract
imaginace, tvořivost, symbol, výchova uměním,
Abstract (in English)
imagination, creativity, symbol, education of art
Links
MSM 144100001, plan (intention)Name: Učitelé a zdraví (Psychologický přístup)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Teachers and Health
PrintDisplayed: 21/6/2024 04:16