GAZDA, Jiří. Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě. In Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. Brno: Nakladatelství Linie, 2002. s. 71-79. ISBN 80-903089-7-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě
Název česky Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě
Název anglicky Lingual Situation in Russian and Czech in Transforming Europe and Globalisated World
Autoři GAZDA, Jiří (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002, s. 71-79, 2002.
Nakladatel Nakladatelství Linie
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-903089-7-X
Klíčová slova anglicky humanities;European Integration;lingual situation;East-Europe; changes in lingual situation
Štítky changes in lingual situation, East-Europe, European Integration, Humanities, lingual situation
Změnil Změnil: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Změněno: 25. 6. 2007 21:01.
Anotace
V článku je pojednáno o změnách v jazykové situaci ruštiny a češtiny vyvolaných zásadními politickými, společenskými a ekonomickými změnami v zemích východní Evropy v 80.-90. letech minulého století. Tyto změny jsou interpretovány jako součást obecnějších procesů probíhajících na přelomu století a tisíceletí v celém euroatlantickém společenství.
Anotace anglicky
The article deals with changes in lingual situation of Russian and Czech developed by essential political, social and economical changes in the countries of East-Europe in 80.-90. years of the last century. These changes are being interpreted as a part of more general processes being in process on the break of century and millenium in the whole Euro-Atlantic community.
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2020 20:43