FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací (Value added tax). In Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora. První. Bratislava: NHF Ekonomická univerzita Bratislava, 2002, p. 119-123. ISBN 80-225-1406-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Daň z přidané hodnoty u neziskových organizací
Name (in English) Value added tax
Authors FOJTÍKOVÁ, Jarmila (203 Czech Republic, guarantor).
Edition První. Bratislava, Alternatívne prístupy a faktory financovania verejneho sektora, p. 119-123, 2002.
Publisher NHF Ekonomická univerzita Bratislava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/02:00007926
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-225-1406-3
Keywords in English value added tax; non-profit organizations; tax-deduction
Tags non-profit organizations, tax-deduction, value added tax
Changed by Changed by: Ing. Jarmila Zaviačičová, učo 36047. Changed: 9/7/2003 14:15.
Abstract
Článek se zaměřuje na změny ve zdanění neziskových organizací od roku 2001. Na příkladech je posouzen vliv nové metodiky uplatňování odpočtu daně na výslednou daňovu povinnost neziskové organizace.
Abstract (in English)
The article focuses on changes of taxation of non-profit organizations since 2001. In contents examples that shows an influence of a new method of tax-deduction as for non-profit organizations.
Links
GA402/01/1239, research and development projectName: Fondové financování jako faktor diverzifikace veřejných financí - teoreticko-metodologické aspekty
Investor: Czech Science Foundation, Fund-based financing as a diversification factor of public finances theoretical and methodological aspects
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Efficiency Factors of the Czech Republic's Regions
PrintDisplayed: 18/7/2024 01:00