PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 37-46, 10 s. ISBN 80-210-2832-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologie a její uplatnění v personálním managementu
Název anglicky Psychology and its application in the area of personnel management
Autoři PETŘÍKOVÁ, Jana.
Vydání 1. vyd. Brno, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, od s. 37-46, 10 s. 2002.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-2832-7
Klíčová slova anglicky psychology; human resources; personnel management; recruitment and selection of employees
Štítky human resources, personnel management, psychology
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., učo 7257. Změněno: 23. 12. 2003 09:53.
Anotace
Poznatky oboru psychologie nacházejí široké možnosti uplatnění v procesu řízení lidských zdrojů v organizaci. V této stati jsme se pokusili přiblížit problematiku personálního řízení, personálního plánování a zabezpečování lidských zdrojů v organizaci v kontextu možnosti uplatnění všestranného (teoretického) psychologického zázemí, s cílem rozšířit poznatky z těchto perspektivních oborů a povzbudit zájem psychologů o profesionální orientaci směrem k oblasti psychologie práce, organizace a řízení.
Anotace anglicky
The knowledge acguired from the sphere of psychology has many possibilities of practical application in the process of human resource management. This article strives to throw some light on the issue of peronnel management, personnel planning and securing human resources in an organisation in the context of the possibility of using universal (theoretical) psychological background, aiming extedning the knowledge acquired from these perspective disciplines and to arouse interest of psychologists in such a professional orientation as psychology of work, organisation and management.
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2019 15:55