Informační systém MU
ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, roč. 37, č. 1, s. 85-89. ISSN 1212-2025.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst
Autoři ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL.
Vydání Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37, Olomouc, Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, 1212-2025.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky corrosion; destruction; dripping water; Moravian Karst; straw stalactites; texture
Štítky corrosion, destruction, dripping water, Moravian karst, straw stalactites, texture
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., učo 1540. Změněno: 5. 2. 2003 16:18.
Zobrazeno: 1. 8. 2021 17:28