BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry. Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, roč. 1, č. 1, s. 7 - 13. ISSN 1335-9746. 2002.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry
Název anglicky Contemporarry development trends organisations of the company sphere
Autoři BLAŽEK, Ladislav (203 Česká republika, garant).
Vydání Podniková revue, Košice, Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, 2002, 1335-9746.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/02:00007637
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova anglicky ownership; schaleholder; stakeholder; responsibility; intellectual capital
Štítky intellectual capital, ownership, responsibility, schaleholder, stakeholder
Změnil Změnil: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., učo 921. Změněno: 28. 2. 2003 11:03.
Anotace
Sociální a ekonomické změny, probíhající v závěrečných dekádách dvacátého století způsobují, že stále více myslitelů hovoří o postkapitalistické společnosti. V rámci těchto trendů vykazují značný vývoj i organizace podnikatelské sféry, zejména velké podniky. Spolu se změnou institutu vlastnictví se mění jejich moc a společenská odpovědnost. Podnik není chápán pouze jako vlastnictví, ale jako společenství tvořivých lidí. Je to intelektuální kapitál, který se stává dominantním zdrojem podnikání. Podnikatelská etika sehrává stále větší roli.
Anotace anglicky
In the closing decades of the twentieth century such social and economic changes occurred that some thinkers start speaking about post capitalistic society. In the framework of these trends, organisations of the company sphere undergo a considerable development, namely in big enterprises. Also the position of proprietorship and the very institute of property change together with their power and social responsibility. A company is not perceived only as a property but as a comunity of creative people. It is intellectual capital, which becomes the dominant sourse of business. Business ethics plays an ever-increasing role.
Návaznosti
GA402/00/0368, projekt VaVNázev: Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku
Investor: Grantová agentura ČR, Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2024 10:52