JURAJDOVÁ, Hana. Možnost kontroly standardů nástroji auditu (The possibility of standards control by instruments of auditing). In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 71-73. ISBN 80-210-3192-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnost kontroly standardů nástroji auditu
Name (in English) The possibility of standards control by instruments of auditing
Authors JURAJDOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu, p. 71-73, 3 pp. 2003.
Publisher Masarykova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/03:00009031
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-210-3192-1
Keywords in English audit; control; standard
Tags audit, Control, standard
Changed by Changed by: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D., učo 26482. Changed: 29/10/2003 10:47.
Abstract
V souvislosti se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě a možností provádění přezkoumání hospodaření obcí auditorem, se začíná užívat pojem výkonností audit nebo audit výkonů. Příspěvek se zamýšlí nad jeho využitím při hodnocení standardů.
Abstract (in English)
The term of "productivity audit" or the "audit of outputs" is being used in relation to the act on financial control within the sphere of public administration and the possibility to exercise the supervision of municipal economy by an auditor. The text tries to introduce the utilization "productivity audit" for evaluation of standards.
Links
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Efficiency Factors of the Czech Republic's Regions
PrintDisplayed: 20/6/2024 11:27